06/07/2018 In temeiul prevederilor ari. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa somaţia nr. 9520 DIN 12/04/2018 si titlu executoriu nr. 9523 DIN 12/04/2018, pe numele MANOLACHE MIHAITA VALENTIN
01/03/2018 ANUNŢ INDIVIDUAL – In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa, somaţi a 5645 DIN 08/02/2018 si titlu executoriu nr.5646 DIN 08/02/2018, pe numele TUDOR ALEXANDRU
01/03/2018 ANUNŢ INDIVIDUAL – In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa.somatia 5630 DIN 07/02/2018 si titlu executoriu nr.5631 DIN 07/02/2018, pe numele PAVEL COSMIN
01/03/2018 ANUNŢ INDIVIDUAL – In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa somaţia nr. 5591 DIN 07/02/2018 si titlu executoriu nr. 5592 DIN 07/02/2018, pe numele GEANA ANDREI VALENTIN
01/03/2018 ANUNŢ INDIVIDUAL – In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa somaţia nr. 5621 DIN 07/02/2018 si titlu executoriu nr. 5623 DIN 07/02/2018, pe numele STANA DANUT
26/02/2018 Plata privind cerere atribuire pozitii de catalog preplatite SC Fabian Production SRL
19/02/2018 Primăria Comunei Valea Calugareasca, judeţul Prahova organizează concurs de ocuparea pe perioadă determinată a următoarei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante de: _ 1 post de Inspector de specialitate II – Centru de informare turistica;
02/02/2018 Anunt Individual – somaţia si titlul executoriu nr.3962, 3963/10,01.2018, pe numele GHEORGHE M ADA LINA ROXANA.
02/02/2018 Anunt Individual – somatiile si titlurile executorii nr.4160, 4161/11.01.2018, pe numele SERBAN MIRELA DANIELA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3074/22.01.2018, atasata la dosar.
10/01/2018 Anunt individual – somaţiile si titlurile executorii nr.5793,5794/11.02.2016, 17510, 17511/06.10.2017, pe numele PREDA NICOLAE NARCIS, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3104/09.10.2017, ataşata la dosar.
09/10/2017 Anunt individual – somaţiile si titlurile executorii nr.5793,5794/11.02.2016, 17510, 17511/06.10.2017, pe numele PREDA NICOLAE NARCIS, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3104/09.10.2017, ataşata la dosar.
20/09/2017 Primăria Comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova organizează conform H.G. 286/2011, modificata si completata, concurs de ocuparea pe perioadă determinată a urmatoarei funcții contractuale de executie temporar vacante de:
-1 post de Inspector de specialitate II – Centru de informare turistica;

23/08/2017 Primăria Comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova organizează conf. H.G. 286/2011, modificata si completata, concurs de ocuparea pe perioadă: determinată pentru funcția contractuala temporar vacanta de Inspector de specialitate grad professional II – in cadrul Centrului de informare turistica Valea Calugareasca – 1 post; nedeterminata pentru functia contractuala de conducere de administrator public – 1 post;
07/07/2017 Primăria Comunei Valea Calugareasca, organizează  concurs de ocuparea pe perioadă determinată pentru funcţia contractuala temporar vacanta de : – Inspector de specialitate grad professional II – in cadrul Centrului de informare turistica Valea Calugareasca – 1 post;

28/06/2017 Anunt individual – emitere somatia 6374 DIN 27/02/2017 si titlu executoriu nr.6375 DIN 27/02/2017, pe numele MARGEAN CORINA , cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3088 DIN 18/04/2017, ataşata la dosar.
15/06/2017 Anunt individual in care se comunica ca a fost emis/emisa.somatia 6374 DIN 27/02/2017 si titlu executoriu nr.6375 DIN 27/02/2017, pe numele MARGEAN CORINA , cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3088 DIN 18/04/2017, ataşata la dosar.
09/06/2017 Numar si data pubelelor ridicate pe sectoare
08/06/2017 Comuna Valea Calugareasca, organizeaza procedura de licitatie pentru vanzarea urmatoarelor terenuri 1.  Teren cu suprafata de 431 mp, domeniul privat al comunei Valea Calugareasca, sat Darvari, cu nr. cadastral 21993 situat in tarlaua 113, aflat in intravilanul localitatii. 2. Teren cu suprafata de 5000 mp, situat in intravilanul comunei Valea Calugareasca, tarlaua 78, parcela A 5839, nr. cadastral 22038, sat Arva
05/04/2017Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de :
– Inspector de specialitate II – in cadrul Serviciului Contabilitate Fiscal Financiar – Compartiment Contabilitate – 1 post conf. HG 286/2011;

15/03/2017Anunt individual in care se comunica ca a fost emis/emisa.somatia si titlu executoriu nr.3891/3892/11.01.2017, pe numele STANOIU (CISMARU) NICOLETA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3077/20.01.2017, ataşata la dosar.
24/02/2017Anunt individual in care se comunica ca a fost emis/emisa.somatia si titlu executoriu nr.4032/4033/12.01.2017, pe numele RADU NICOLETA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3077/20.01.2017, ataşata la dosar.
17/02/2017Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de:
-1 post – funcţie contractuala de conducere de Sef serviciu – Serviciul public de gospodărire comunala;
-1 post – funcţie contractuala de execuţie de referent debutant – Compartiment cultura – sport;
– 1 post – funcţie contractuala de execuţie de guard – Compartiment guard;

16/02/2017Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs: – 1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment urbanism;
-1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment integrare europeana;

17/01/2017Lista de ramasite Persoane Juridice la data de 17.01.2017
17/01/2017Lista de ramasite Persoane Fizice la data de 17.01.2017
22/11/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs:
– 1 post functie publica, consilier clasa I, grad profesional superior – Birou cadastru agricol – Protectia mediului – Compartiment registru agricol;
– 1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment urbanism;
– 1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment integrare europeana;

09/11/2016Consultarea populatiei pentru aprobarea PUZ
12/10/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs 1 post – functie contractuala de executie de Inspector de specialitate IA – compartiment ISU
07/10/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs 2 posturi de asistent medical in cadrul Cabinetelor medicale din unitatile de invatament.
14/09/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs 1 post inspector de specialitate I – compartiment ISU.
06/09/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs 1 post inspector urbanism.