Ajutorul social

Cuantumurile prevazute de L.416/2001 pentru acordarea ajutorului social sunt:
– persoana singura: 883.000lei
– familiile cu 2 persoane: 1.584.000lei
– familiile cu 3 persoane: 2.200.000lei
– familiile cu 4 persoane: 2.725.000lei
– familiile cu 5 persoane: 3.254.000lei
– pentru fiecare persoana peste numarul de 5 din familie, cuantumul se majoreaza cu 220.000lei.
– daca cel putin un membru al familiei face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social.

Acte necesare:

– actele de identitate ale solicitantilor si membrilor;
– certificate de nastere copii;
– certificat de casatorie;
– hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului;
– acte din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
– adeverinta de elev din care sa reiasa ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant – cursuri de zi;
– adeverinta de la Primaria localitatii in a carei raza teritoriala are domiciliul un membru al familiei, din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor social;
– adeverinta medicala din care sa reiasa “apt de munca” – se reinnoieste din 3 in 3 luni;
– certificat medical de constatare a incapacitatii de munca din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori in gradul I sau II de invaliditate;
– declaratie notariala pentru persoanele fara venituri – se reinnoieste din 3 in 3 luni;
– cupoane de alocatie de stat, alocatie suplimentara, pensie, indemnizatie somaj (dupa caz);
– certificat fiscal eliberat de Trezoreria Sinaia – se reinnoieste din 3 in 3 luni;
– adeverinta eliberata de Oficiul Fortelor de Munca Sinaia pentru persoanele apte de munca – se reinnoieste din 3 in 3 luni.

Indemnizatie nastere

Acte necesare:

1. Dosar cu sina;
2. Cerere tip;
3. Copie certificat nastere-copil;
4. Copie buletin de identitate-mama;
5. Negatie de la Primaria locului de nastere;
6. Copie-livret de familie;

Dosare alocatie de stat pentru copii

Acte necesare:

1. Dosar cu sina;
2. Cerere tip;
3. Copie buletin de identitate-mama si tata;
4. Copie certificat nastere-copil.

Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala:

Se acorda familiilor formate din persoana singura si copii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestuia, al caror venit net lunar pe membru de familie nu depaseste 1.600.000lei.

CUANTUMURI:           – 480.000lei pentru familia cu 1 copil;
– 556.000lei pentru familia cu 2 copii;
– 642.000lei pentru familia cu 3 copii;
– 722.000lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii;

Pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, cunatumul alocatiei de sustinere se majoreaza cu 25%.

Acte necesare:

– dosar cu sina;
– cerere tip;
– copii ale actelor de identitate pentru fiecare membru al familiei (buletine de identitate si certificate de nastere pentru copii);
– copie de pe certificatul de casatorie;
– copie livret de familie;
– adeverinta de salariat cu salariul net pe luna anterioara depunerii cererii;
– copie a cuponului de pensie sau somaj;
– copie a cupoanelor de alocatie de stat;
– adeverinta de elev (se reinnoieste la dosar din 3 in 3 luni);
– pentru copiii de varsta scolara care nu frecventeaza o forma legala de invatamant, alocatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap;
– hotarare judecatoreasca de adoptie;
– hotarare a Comisiei pentru Protectia Copilului de Plasament/incredintare;
– dispozitie de tutela;
– hotarare judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat disparut;
– hotarare judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
– dispozitia primarului privind instituirea tutelei;
– hotarare judecatoreasca de stabilire a pensiei de intretinere (actualizata);
– certificat de deces.

Alocatie complementara

Se acorda familiilor formate din sot, sotie si copii in varsta de pana la 18 ani, care au un venit net lunar pe membru de familie de pana la .

CUANTUMURI:         – pentru familia cu 1 copil;
– pentru familia cu 2 copii;
– pentru familia cu 3 copii;
– pentru familia cu 4 sau mai multi copii;

Pentru beneficiarii L. 416/2001, cuantumul alocatiei complementare se majoreaza cu 25%.

Acte necesare:

– dosar cu sina;
– cerere tip;
– copii ale actelor de identitate pentru fiecare membru al familiei (buletine de identitate si certificate de nastere pentru copii;
– copie de pe certificatul de casatorie;
– copie livret de familie;
– adeverinta de salariat cu salariul net pe luna anterioara depunerii cererii;
– copie a cuponului de pensie sau somaj;
– copie a cupoanelor de alocatie de stat;
– adeverinta de elev (se reinnoieste la dosar din 3 in 3 luni);
– pentru copiii de varsta scolara care nu frecventeaza o forma legala de invatamant, alocatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap;
– hotarare judecatoreasca de adoptie;
– hotarare a Comisiei pentru Protectia Copilului de Plasament/incredintare;
– dispozitie de tutela.

Asistenti personali pentru persoanele incadrate intr-o categorie de handicap

Acte necesare:

1. Copie B.I;
2. Adeverinta medicala din care sa reiasa ca este clinic sanatoasa;
3. Adeverinta de la Circa Fiscala;
4. Cazier judiciar;
5. Copie dupa certificatul de persoana cu handicap;
6. Ancheta sociala;
7. Carte de munca – copie;
8. Acte de studii, daca este cazul