Comuna Valea Călugărească
 Somatie si titlu – Insolvabili – Instiintare poprire – Infiintare poprire 2022-2023
 Somatie si titlu – Insolvabili – Instiintare poprire – Infiintare poprire 2020-2021
 Somatie si titlu – Insolvabili – Instiintare poprire – Infiintare poprire 2018 – 2019
 Somatie si titlu – Insolvabili – Instiintare poprire – Infiintare poprire 2015 – 2017

 

Anunturi

04/05/2022 ANUNT PUBLIC  din 25.04.2022 – Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (18666 mp) DIN ZONA MIXTA ,,UNITATI AGRICOLE / UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE” IN ZONA ,,INSTITUTTII PUBLICE SI SERVICII” (Sstu d = 21641 mp)

 

13/04/2022 Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de: – 1 post – functie contractuala de executie de ARHIVAR IA– Compartiment arhiva;

05/04/2022 Anunt privind concesionarea prin licitatie publica deschisa, a doua terenuri din domeniul privat al Comunei Valea Calugareasca *2 500mp situat in Arva, com Valea Calugareasca *2 000mp situat in Arva, com Valea Calugareasca

31/03/2022 Anunt Privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 4 7369 mp, teren din dorneniul privat al Comunei Valea Calugareasca

15/03/2022 CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC SI DE AGREMENT -PROIECT DEPUS PRIN
COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTITII

11/03/2022 Bugetul initial de venituri si cheltuieli pe anul 2022

11/03/2022 INFORMARE PRIVIND PROIECTUL DE CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CRESĂ ÎN COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

10/03/2022 – PROIECT DEPUS PRIN PROGRAMUL DERULAT DE ADMINISTRA FONDULUI PENTRU MEDIU
– SCOALA RACHIERI

– PROIECT DEPUS PRIN PROGRAMUL DERULAT DE ADMINISTRA FONDULUI PENTRU MEDIU
– SCOALA SI GRĂDINIȚĂ SATUL PANTAZI

 – PROIECT DEPUS SPRE FINANȚARE- SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
-PNI ANGHEL SALIGNY

– PROIECT DEPUS SPRE FINANȚARE- MODERNIZARE SANTURI SI CONSTRUCTII CONEXE
-PNI ANGHEL SALIGNY

09/03/2022 Scoaterea la concurs a unui post vacant, functie publica de executie, astfel: -1 post Inspector clasa I grad profesional superior- Compartiment cadastru;

09/03/2022 INFORMARE PRIVIND PROIECTUL DE ALIMENTARE CU GAZE – SATELE COSLEGI, RADILA, DÂRVARI, PANTAZI

07/03/2022 ANUNT Primaria Comunei Valea Calugareasca organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de: – I post – functie contractuala de executie de Inspector de specialitate I- Compattiment lSU si Monitorizare Proceduri Administrative;   

07/03/2022 COMUNICAT începând cu data dc 1 martie 2022 a fost reluaţa activitatea de acordare a audienţelor la sediul Biroului Teritorial Ploieşti al instituţiei avocatul Poporului din municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nt. 2-4. intrarea II. etajul I. camera 155. judeţul Prahova 

18/01/2022    REFERAT DE APROBARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru comuna Valea Călugărească aferent anului 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025

                                  REFERAT DE APROBARE privind aprobarea listei de investiţii pentru Comuna Valea Călugărească aferentă anului 2022 şi estimări 2023-2025

 

                     

12/01/2022 COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA, ln conformitate cu prevederile art. 467, alin. , alin. (2) si alin. (8) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, organizeazii concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant functie publica de executie de consilier achizitii publice clasa I, grad profesional superior – Compartiment achizitii investitii, Integrare europeana, in data de 18 februarie 2022, ora 11,00;

22/11/2021   INFORMARE PUBLICA SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE COMUNA VALEA CALUGAREASCA

08/11/2021 ANUNT PUBLIC – lntocmirc P.U.Z: Extindere intravilan pentru modernizare drum si parcelare teren pentru amplasare cartier rezidential, spatiu verde, teren de sport si dotari edilitare ( Sstud  –  27681mp)

27/09/2021 AUTORITATEA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Refacere drum si consolidare mal prin montare palplanse imbracare taluz cu beton, pentru un sector de drum afectat de calamitati, pe strada Catunului, Comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova”

03/09/2021 Avand in vedere solicitarea dumneavoastra FN din data de 03.08.2020 si a prevederilor certificatului urbanism. nr. 156 din data de 10.07.2020, eliberat de Primaria Com.unei Valea Calugareasca, eliberam. avizul de principiu In scopul: „AMENAJARE INTERSECTII IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA”, satele Valea Mantei si Valea Poienii, judetul Prahova ( DNlB E577 km 18+380 – km19+040 si km 19+540 – km 20+038).

                       –Autorizatie de amplasare si/sau de acces in zona drumului public nr. J9D/58855/780 din 2810912020

                                         

 

09/07/2021 COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDEȚUL PRAHOVA, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de execuție funcție publică de inspector clasa I, grad profesional superior – Compartiment urbanism, astfel: • În data de 18 august 2021, ora 11,00 – 1 post inspector clasa I, grad profesional superior

09/07/2021 Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de: – Muncitor calificat – in cadrul SPGC – Compartiment muncitori – 1 post;

 CONSULTARE PUBLICĂ BUGET LOCAL 2021

20/04/2021ANUNT Primaria Comunei Valea Calugareasca organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de: – 1 post – functie contractuala de executie de guard – Compartiment guard;

12/04/2021  COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA, in conformitate cu prevederile art. 467, alin. (1), alin. (2) si alin. (8) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea postului de executie functie publica de inspector clasa I, grad profesional debutant – Serviciul contabil financiar -fiscal, Compartiment contabilitate

Legea 15/2003

Dosarele depuse spre aprobare în baza Legii 15 / 2003 sunt analizate de către o comisie de analiză numită prin Dispoziţia Primarului comunei Valea Călugărească. În urma verificărilor în cadrul acestei comisii, cererile sunt aprobate sau respinse prin Hotărâre a Consiliului Local Valea Călugărească. Repartizarea terenurilor pentru cererile aprobate de către Comisia de analiză va fi facută în funcţie de disponibilităţi.
 

Hotarare legea 15/2003

Cerere legea 15/2003

Model declaratie legea 15/2003

 

 

Este situată în zona colinară centrală a judeţului Prahova, la doar 15 Km de oraşul Ploieşti şi se învecinează cu ora[ul Urlaţi. Comuna Valea Călugarească se întinde pe o suprafaţă de 5417 ha, având  în componenţa sa 15 sate, o populaţie de peste 10 700 de locuitori şi este una dintre cele mai mari unită

ţi administrativ-teritoriale rurale ale judeţului Prahova ce conţine mai multe sate.

Valea Călugărească este sursa celor mai variate game de vinuri de calitate superioară din România, ca Pinot Noir, Fetească Neagră, dar şi soiuri albe ca Pinot Gris şi Sauvignon.

Pentru promovarea tradiţiilor legate de creşterea viţei-de-vie, prelucrarea strugurilor, vinificarea şi valorificarea lor, Primaria şi Consiliul Local organizează începând  din anul 2002 SĂRBĂTOAREA VINULUI  – cel mai mare targ al viticultorilor din Podgoria Dealu Mare şi din ţară. Aceasta  se desfăşoară în fiecare an la sfârşitul lunii septembrie, când toată comuna îmbracă straie de sărbătoare.

Aici poate fi văzute şi Conacul Matac, care a fost folosit în anul 1984 pentru filmarea mai multor cadre din filmul „Secretul lui Bachus”. În plus, la Valea Călugărească poate fi vizitat şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie.

Galerie foto :

Sari la conținut

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close