08/09/2017   –  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI PENTRU AUTORIZARE DE FUNCTIONARE I.S.U., SCOALA CU CLS.I-VIII, DARVARI, COM.VALEA CALUGAREASCA, JUD.PRAHOVA
– Fisa tehnica I
– Fisa tehnica II
– Fisa de date a achizitiei
– Formulare declaratii
– Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice
– Model contract
– Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
– Clarificari