Anunturi – Comuna Valea Călugărească
primarie

Anunturi

 

29/11/2022  ANUNT COLECTARE ACTE PENTRU CADASTRU GENERAL GRATUIT

25/11/2022 –  Anunt asistenta sociala

 

 

 

 

 

16/11/2022 – ANUNT PUBLIC:  S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. in calitate de prestator in cadrul contractului nr. 38179/20.07.2022 avand ca obiect „Servicii de inregistrare sistematica in Sistemul Integral de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor din UAT Valea Calugareasca” va anunta ca va demara curand colectarea documentelor de la cetateni. Acestea vor fi folosite pentru inregistrarea imobilelor in sistemul de cadastru si carte funciara in mod gratuit.

08/11/2022 – Continuăm investiţiile pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă potabilă‼️

Punem un accent deosebit pe modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă a localităţii, sens în care am depus proiecte cu finanţare europeană, dar şi programe de investiţii finanţate din bugetul local❗

 

 

 

 

 

O astfel de lucrare, finanțată din surse proprii este și lucrarea privind sistemul de reglare a parametrilor de furnizare în rețeaua de distribuție a apei la intrare în satul Valea Săracă❗
Lucrarea privind reabilitarea rețelei de apă este în curs de execuție și a cuprins construirea unui cămin de vane echipat corespunzător necesităților sistemului:
cămin rectangular 7 m x 3m,h=2.10 m, structură din BCA, complet echipat cu vane reglaj presiune, teu cu vană aerisire, filtru, pe rețeaua de distribuție reabilitată❗
pe rețeaua de distribuție înainte de intrarea în căminul de vane se va monta un distribuitor majorat la DN 300, cu două căi și două linii de distribuție, cu vane reglaj presiune în aval și furniturile necesare funcționării în condițiile proiectate❗
Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din Valea Călugărească rămâne una din principalele noastre priorități și vom continua investițiile până la furnizarea unui serviciu de calitate (la parametrii calitativi, cantitativi, în regim permanent) la un cost suportabil, în condiții de eficiență economică.

08/11/2022 – Astăzi au fost demarate lucrările cu privire la amenajarea unui nou parc de joacă și relaxare pentru copii în curtea grădiniței din satul Nicovani!

 

 

 

 

 

 


04/11/2022 – ‼️INFORMARE CADASTRU GENERAL GRATUIT‼️
👉Societatea prestatoare în cadrul contractului privind Serviciile de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară  GRATUIT a imobilelor din Valea Călugărească, S.C. TOTAL BUSINESS LAND SRL,  a început activitatea de colectare a actelor de proprietate și identitate, în campania de CADASTRU GENERAL GRATUIT, în satele RADILA, COSLEGI, DÂRVARI, PANTAZI, ARVA, RACHIERI, VALEA POPII, VALEA CĂLUGĂREASCĂ și VALEA URSOII‼️
🔊Până în data de 04 decembrie 2022, cetățenii satelor menționate mai sus sunt așteptați cu toate  actele de proprietate pe care le dețin, la sediul Primăriei,  departamentul Cadastru, în vederea înscrierii GRATUITE în evidențele de Cadastru și Carte Funciară❗

 

 

 

 

🔹Acte necesare pentru terenurile aflate în intravilan și/sau extravilan:
🔹Acte de identitate:
👉Buletine,
👉Certificate de deces, căsătorie, naştere
🔹Acte de proprietate:
👉Titlu de proprietate
👉Certificat de moştenitor
👉Act de partaj
👉Contract de vânzare cumpărare, Contract de donaţii, Contract de schimb
👉Contract de întreţinere şi îngrijire viageră
👉Testamente
👉Concesiuni
👉Hotărâre judecătorească
👉Sentințe civile definitive și irevocabile
👉 Expertize tehnice judecătoreşti, raport de expertiză, schițe, etc.
👉Extrase de carte funciară
👉Autorizaţii de construire, schițe
👉Alte acte notariale
🔹Precizăm că sunt necesare actele în original, iar reprezentantul firmei S.C.Total Business Land S.R.L. va face copii xerox conform cu originalul❗
❗Programul de lucru al societății prestatoare👉 8:00 – 15:00, de Luni până Vineri❗
🔸Pentru ca lucrările de cadastru general gratuit să avanseze într-un ritm alert, avem nevoie de sprijinul și colaborarea dumneavoastră cu reprezentanții societății care sunt în teren și se ocupă de  măsurătorile cadastrale.


14/10/2022 – Printr-un act normativ intrat în vigoare recent (HG714/2022), autoritățile centrale au introdus obligativitatea pentru persoanele fizice și juridice de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate. (click foto)


26/10/2022 – ANUNT DE INTENTIE: ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL – PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI

20/10/2022 – A N U N T Privind organizarea examenului pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici de executie din cadrul Primariei comunei Valea Calugareasca

19/10/2022 – Faza de avizare de la detinatorii de retele si institutiile descentralizate ale statului comuna –  Valea Călugărească – PUZ Colonie

13/10/2022 – Stimați cetățeni,
Venim în sprijinul dumneavoastră cu un dispecerat non-stop al Poliției Locale Valea Călugărească!
Apelând numărul  0786309891, vă puteți rezolva problemele (în măsura în care acestea intră în competența de soluționare a Poliției Locale)!
Începând de astăzi,13.10.2022, telefonul este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7
Prin această măsură ne dorim să fim mai aproape de dumneavoastră, să fim un real sprijin atunci când este nevoie!
Dumnezeu să binecuvânteze comuna noastră🙏
Cu dragoste si respect,
Primar Ioana Neagu

 

12/10/2022 – Proces verbal nr. 20724 din 12.10.2022

25/09/2022 – ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr. 19611 din 25.09.2022

23/09/2022 – ANUNT  PUBLIC  IN ATENTIA TUTUROR CETATENILOR: SEDINTA DE INFORMARE PUBLICA – CADASTRU GENERAL MIERCURI, 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA 11:00, Scoala Gimnaziala Rachieri

12/09/2022 – Anunț prealabil privind afișarea publică a planurilor parcelare și a tabelelor parcelare. denumire județ: Prahova. Denumire UAT: Gherghița.

08/09/2022 – ANUNT DE INTENTIE : ELABORARE PLAN URBANISMTIC ZONAL-PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI, POZELE ATASATE

05/09/2022 – Proces verbal privind procedura de comunicare prin publicitate nr 17936/05/09/2022

22/08/2022 – ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

12/08/2022 –  Proces verbal privind procedura de comunicare prin publicitate nr 16589/12/08/2022

10/08/2022 –  Anunt Privind concesionarea prin licitație publica deschisa, a terenului in suprafața de 2.500 mp , teren din domeniul privat al Comunei Valea Calugareasca

29/07/2022 – ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

06/07/2022 – ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARJI DE EMITERE A ACOROULUI DE MEDIU CLASS BETON AGREGATE S.R.L. anunta pubicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu 

04/07/2022 – Propunerile privind PUZ-ul din zona Colonie,Valea Calugareasca

10/06/2022 – Se inițiază Plan Urbanistic Zonal – zona Rachieri,Comuna Valea Călugărească

10/06/2022 –  Se inițiază Plan Urbanistic Zonal – Colonie, Comuna Valea Călugărească

10/06/2022 – ANUNT CONSULTARE PUBLICA STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII VINULUI

                         MASURI PRINCIPALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU PERIOADELE CANICULARE

31/05/2022 ANUNT PUBLIC din31.05.2022 Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “EXTINDERE INTRAVILAN (S=2043mp) PENTRU MODERNIZARE DRUM ȘI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE CARTIER REZIDENŢIAL, SPAŢIU VERDE, TEREN SPORT ŞI DOTĂRI EDILITARE(Sstud=27681mp)’’ -comuna Valea Călugărească, Sat Pantazi, NC 21188 (tarla T95, parcele Ps6221/1, Np6221/1), Ds17 (NC24005), De6220 (str. Andrei Şaguna + NC 23972)

19/05/2022 Anunt privind vanzarea prin licitatie publica directa cu strigare, a terenului in suprafata de 47 369 mp, teren din domeniul privat al Comuna Valea Calugareasca

04/05/2022 ANUNT PUBLIC  din 25.04.2022 – Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (18666 mp) DIN ZONA MIXTA ,,UNITATI AGRICOLE / UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE” IN ZONA ,,INSTITUTTII PUBLICE SI SERVICII” (Sstu d = 21641 mp)

 

13/04/2022 Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de: – 1 post – functie contractuala de executie de ARHIVAR IA– Compartiment arhiva;

05/04/2022 Anunt privind concesionarea prin licitatie publica deschisa, a doua terenuri din domeniul privat al Comunei Valea Calugareasca *2 500mp situat in Arva, com Valea Calugareasca *2 000mp situat in Arva, com Valea Calugareasca

31/03/2022 Anunt Privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 4 7369 mp, teren din dorneniul privat al Comunei Valea Calugareasca

15/03/2022 CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC SI DE AGREMENT -PROIECT DEPUS PRIN
COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTITII

11/03/2022 Bugetul initial de venituri si cheltuieli pe anul 2022

11/03/2022 INFORMARE PRIVIND PROIECTUL DE CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CRESĂ ÎN COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

10/03/2022 – PROIECT DEPUS PRIN PROGRAMUL DERULAT DE ADMINISTRA FONDULUI PENTRU MEDIU
– SCOALA RACHIERI

– PROIECT DEPUS PRIN PROGRAMUL DERULAT DE ADMINISTRA FONDULUI PENTRU MEDIU
– SCOALA SI GRĂDINIȚĂ SATUL PANTAZI

 – PROIECT DEPUS SPRE FINANȚARE- SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
-PNI ANGHEL SALIGNY

– PROIECT DEPUS SPRE FINANȚARE- MODERNIZARE SANTURI SI CONSTRUCTII CONEXE
-PNI ANGHEL SALIGNY

09/03/2022 Scoaterea la concurs a unui post vacant, functie publica de executie, astfel: -1 post Inspector clasa I grad profesional superior- Compartiment cadastru;

09/03/2022 INFORMARE PRIVIND PROIECTUL DE ALIMENTARE CU GAZE – SATELE COSLEGI, RADILA, DÂRVARI, PANTAZI

07/03/2022 ANUNT Primaria Comunei Valea Calugareasca organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de: – I post – functie contractuala de executie de Inspector de specialitate I- Compattiment lSU si Monitorizare Proceduri Administrative;   

07/03/2022 COMUNICAT începând cu data dc 1 martie 2022 a fost reluaţa activitatea de acordare a audienţelor la sediul Biroului Teritorial Ploieşti al instituţiei avocatul Poporului din municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nt. 2-4. intrarea II. etajul I. camera 155. judeţul Prahova 

18/01/2022    REFERAT DE APROBARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru comuna Valea Călugărească aferent anului 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025

                                  REFERAT DE APROBARE privind aprobarea listei de investiţii pentru Comuna Valea Călugărească aferentă anului 2022 şi estimări 2023-2025

 

                     

12/01/2022 COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA, ln conformitate cu prevederile art. 467, alin. , alin. (2) si alin. (8) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, organizeazii concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant functie publica de executie de consilier achizitii publice clasa I, grad profesional superior – Compartiment achizitii investitii, Integrare europeana, in data de 18 februarie 2022, ora 11,00;

22/11/2021   INFORMARE PUBLICA SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE COMUNA VALEA CALUGAREASCA

08/11/2021 ANUNT PUBLIC – lntocmirc P.U.Z: Extindere intravilan pentru modernizare drum si parcelare teren pentru amplasare cartier rezidential, spatiu verde, teren de sport si dotari edilitare ( Sstud  –  27681mp)

27/09/2021 AUTORITATEA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Refacere drum si consolidare mal prin montare palplanse imbracare taluz cu beton, pentru un sector de drum afectat de calamitati, pe strada Catunului, Comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova”

03/09/2021 Avand in vedere solicitarea dumneavoastra FN din data de 03.08.2020 si a prevederilor certificatului urbanism. nr. 156 din data de 10.07.2020, eliberat de Primaria Com.unei Valea Calugareasca, eliberam. avizul de principiu In scopul: „AMENAJARE INTERSECTII IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA”, satele Valea Mantei si Valea Poienii, judetul Prahova ( DNlB E577 km 18+380 – km19+040 si km 19+540 – km 20+038).

                       –Autorizatie de amplasare si/sau de acces in zona drumului public nr. J9D/58855/780 din 2810912020

                                         

 

09/07/2021 COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDEȚUL PRAHOVA, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de execuție funcție publică de inspector clasa I, grad profesional superior – Compartiment urbanism, astfel: • În data de 18 august 2021, ora 11,00 – 1 post inspector clasa I, grad profesional superior

09/07/2021 Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de: – Muncitor calificat – in cadrul SPGC – Compartiment muncitori – 1 post;

 CONSULTARE PUBLICĂ BUGET LOCAL 2021

20/04/2021ANUNT Primaria Comunei Valea Calugareasca organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de: – 1 post – functie contractuala de executie de guard – Compartiment guard;

12/04/2021  COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA, in conformitate cu prevederile art. 467, alin. (1), alin. (2) si alin. (8) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea postului de executie functie publica de inspector clasa I, grad profesional debutant – Serviciul contabil financiar -fiscal, Compartiment contabilitate

02/04/2021 Anunt  Privind concesionarea prin licitatie publica deschisa, a terenului in suprafata de 10.000 mp, teren din domeniul privat al Comunei Valea Calugareasca

08/03/2021 PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 8306 01/03/2021

12/02/2021- ANUNT indivudual pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

09/02/2021 –PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 6975 09/02/2021 Intrucat actul administrativ fiscal 1 ) 6156 DIN 26/01/2021 pentru d -ul BALASA DANIEL, SERBAN ADRIAN nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de comunicare previizute la art. 47 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscalii, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul PETRE IONELA CALIOPA in functie de inspector am procedat, ill conformitate cu dispozitiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscalii, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

                   PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 6973 09/02 /2021 intruciit actul adrninistrativ fiscal 1 ) 6156 DIN 26/0112021 pentru d -ul COVERGA CRISTIAN MARIAN , DUMITRACHE LUIZA LUCIANA , nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificiirile si completiirile ulterioare, subsemnatul PETRE IONELA CALIOPA in functie de inspector am procedat, in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificiirile si completiirile ulterioare, la comunicarea actului adrninistrativ fiscal prin publicitate. In acest sens s-a afisat in data de 26/01/2021 , concomitent la sediul PRIMARIA V ALEA CALUGAREASCA si pe pagina de Internet secretariat@primariavaleacalugareasca.ro, anuntul nr. 6156 din data de 26/01/2021 .

03/02/2021 ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate Model 2016 ITL 027 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.4754/13.01.2021 si 4753/13.01.2021, pe numele BRATU VASILE, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/25.01.2021, atasata la dosar. Actul administrativ fiscal poate fi consultat

01/02/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 20712015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.5133114.01.2021 si 5132/14.01.2021, pe numele MARIN MIHAELA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/25.01.2021, atasata la dosar.

26/01/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili: Nr. inregistrare 6156/26.01.2021 pentru Balasa Daniel si Serban Adrian

 26/01/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.4716/13.01.2021 si 4715/13.01.2021, pe numele MANOLE ALIN MARIUS, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/18.01.2021, atasata la dosar.

                      –ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea m. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

 26/01/2021  – ANUNT COLECTIV pentru conrnnicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea m. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili: Nr. inregistrare 6157/26.01.2021 pentru Coverga Cristian Marian si Dumitrache Luiza Luciana

26/01/2021 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.4794/13.01.2021 si 4793/13.01.2021, pe numele GEAMBASU GEORGIANA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/25.01.202 I, atasata la dosar.

26/01/2021 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.5141/14.01.2021 si 5140/14.01.2021, pe numele ZAMFIR CLEMENTINA VIOLETA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2975/15.01.2021, atasata la dosar.

26/01/2021 Anunt individual In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.4794/13.01.2021, 4793/13.01.2021, pe numele GEAMBASU GEORGIANA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/25.01.2021, atasata la dosar

22/10/2020 Anunt incheiere  mandat CONSILIERI 2020

21/10/2020 Anunt incheiere mandat primar 2020

29/09/2020  Afisarea publica a planului parcelar si a tabelului parcelar pentru tarlaua 87

09/09/2020 Publicul este invitat saparticipe la: consultarea privind aprobarea -P.U.Z-” EXTINDERE INTRAVILAN SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA MIXTA, UNITATI AGRICOLE, UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE PENTRU AMPLASARE PARC INDUSTRIAL ECOLOGIC SI AMENAJARE DRUM ACCES

31/08/2020 Comuna Valea Calugareasca scoate la licitatie publica inchirierea dispensarului uman situat in satul Rachieri, numar cadastral 22255-Cl, pe o perioada de 60 de luni. Pretul de pornire la licitatie incepe de la 125.82 euro/ lunar.

05/06/2020 PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr . 11138 din 04/06/2020 

                      PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr . 11139 din 04/06/2020 

                      PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr . 11138 din 04/06/2020 

                      PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr . 11136 din 04/06/2020 

22/05/2020 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

28/02/2020ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

30/01/2020 ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate,  In temeiul prevederilor art. 47 al in. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.13342 si 13341 din data de 13.05.2019, pe numele IOSIF LIVIU, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2973/29.01.2020, atasata la dosar.

23/01/2020 Comuna Valea Calugareasca anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre A.P .M Prahova, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului:

08/01/2020 PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr . 3654 08/01/2020 

24/12/2019 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate Anexa nr. 14  In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:  SALMAN GABRIEL

04/11/2019 Anunt Public : COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., cu sediul ln bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, organizeaza In perioada 01.11.2019- 15.11.2019 consultari publice In vederea finalizarii Planurilor de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier In localitatile traversate de drumurile nationale care au lnregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de autovehicule, In conformitate cu prevederile legii nr .121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambient.

28/10/2019 Primăria comunei Valea Calugareasca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de asistent medical in cadrul Compartimentului asistenti medicali in cadrul unitatilor de invatamant.

18/10/2019 Anunt Privind vanzarea a 6 terenuri din domeniul privat al comunei Comunei Valea Calugareasca

17/10/2019 ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate 027 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fast emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.5885, 5886/26.01.2015,3962,3961/14.01.2019 si 22141,22143/09.10.2019, pe numele MIHAl GILBERTO, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3097/09.10.2019, atasata Ia dosar.

09/10/2019 ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate  027 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal a, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.5885, 5886/26.01.2015 si 3962, 3961/14.01.2019, pe numele MIHAl GILBERTO, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3097/09.10.2019, atasata Ia dosar.

02/10/2019 Referitor  la lucrarea “ Înființare rețea gaze naturale în satele Pantazi, Dârvari, Coslegi și Radila”, Primaria Valea Călugărească, anunță publicul că în data de 24.05.2018 a fost semnat contractul de cofinanțare cu Distrigaz Sud Rețele SRL pentru realizarea obiectivului menționat. Conform Art. 4 din contract termenul de realizare a investiției este de 36 luni de la intrarea în vigoare a acestuia. Ținand cont de Art. 8 din contractul de cofinantare“ Prezentul contract intrăînvigoare la data semnăriiactuluiadițional la Contractul de Concesiunenr 120/2005” dintre MINISTERUL ENERGIEI și DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL semnat în data de 05.08.2019.

20/09/2019 Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează examen de promovare in grad profesional pentru personalul contractual de executie: Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Valea Calugareasca, dupa cum urmeaza:

17/09/2019 Primaria comunei Valea Calugareasca, anunta publicul despre desfa~urarea procedurii de informare si  consultarea publicului privind initierea si aprobarea P.U.Z- Lotizare teren (S-11 005mp) pentru locuinte si functiuni complementare si amenajare drum de acces (Suprafata teren studiata-mp) in comuna Valea Calugareasca, sat Valea Ursoii nr. Cadastral 22657. Tarla3, parcelele A55, V56/1, L56/2, Ds9 (Nr. Cad.24168)

10/09/2019 Comuna Valea Calugareasca scoate la licitatie publica, inchirierea partial a a dispensaralui uman din satul Darvari pentru activitatea de medicina de familie.

08/08/2019 Primaria comunei Valea Calugareasca organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de: Inspector de specialitate ll – in cadrul Serviciului Contabilitate Fiscal Financiar Compartimcnt Cootabilitate- I post; Muncitor calificat – in cadntl SPGC- Compartiment muncitori -1 post;

06/06/2019 Anunt Privind vanzarea a 5 terenuri din domeniul privat al comunei Comunei Valea Calugareasca

07/05/2019 PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr .12306 07/05/2019

18/04/2019 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea m. 20712015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

08/04/2019 Anunt Concurs: Primăria Comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova organizează concurs de ocuparea pe perioadă determinată a funcției de executie temporar vacante:

19/03/2019 Informații furnizate de Comisia Europeanăși de Statele membre cu privire la conținutul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (articolul 21)
13/03/2019 PROCES-VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 7590 /13/03/2019

26/02/2019 ANUNŢ INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa somaţia nr. 1598 DIN 20/12/2013 si titlu executoriu nr. 1599 DIN 20/12/2013, pe numele BOBE VIOREL CONSTANTIN , cu domiciliul fiscal actual in PLOIEŞTI, nr. in PLOIEŞTI, STR. SLT EROU MOLDOVEANU MARIAN, NR. 12 BL.8,AP.22 , conform adresei nr. 3107 din 13/11/2018 emisa de SPCLEP Valea Calugareasca anexata in original la anexa 1.
13/02/2019 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate pentru persoanele: ATTY BAYEBA BEATRICE LAURE – MIHAI DORU ALIN – PETRE CONSTANTIN IULIAN – MIHALCEA CONSTANTIN – VASILOIU I LAURENTIU
11/02/2019 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somaţia si titlul executoriu nr.4036, 4035/15.01.2019, pe numele SALCEANU LOREDANA ALEXANDRA
11/02/2019 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somaţiile si titlurile executorii nr.4160, 4159/15.01.2019, pe numele FULGEANU LUCIA ADRIANA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3071/28.01.2019, ataşata la dosar.
06/07/2018 In temeiul prevederilor ari. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa somaţia nr. 9520 DIN 12/04/2018 si titlu executoriu nr. 9523 DIN 12/04/2018, pe numele MANOLACHE MIHAITA VALENTIN
01/03/2018 ANUNŢ INDIVIDUAL – In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa, somaţi a 5645 DIN 08/02/2018 si titlu executoriu nr.5646 DIN 08/02/2018, pe numele TUDOR ALEXANDRU

01/03/2018 ANUNŢ INDIVIDUAL – In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa.somatia 5630 DIN 07/02/2018 si titlu executoriu nr.5631 DIN 07/02/2018, pe numele PAVEL COSMIN
01/03/2018 ANUNŢ INDIVIDUAL – In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa somaţia nr. 5591 DIN 07/02/2018 si titlu executoriu nr. 5592 DIN 07/02/2018, pe numele GEANA ANDREI VALENTIN
01/03/2018 ANUNŢ INDIVIDUAL – In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa somaţia nr. 5621 DIN 07/02/2018 si titlu executoriu nr. 5623 DIN 07/02/2018, pe numele STANA DANUT
26/02/2018 Plata privind cerere atribuire pozitii de catalog preplatite SC Fabian Production SRL
19/02/2018 Primăria Comunei Valea Calugareasca, judeţul Prahova organizează concurs de ocuparea pe perioadă determinată a următoarei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante de: _ 1 post de Inspector de specialitate II – Centru de informare turistica;
02/02/2018 Anunt Individual – somaţia si titlul executoriu nr.3962, 3963/10,01.2018, pe numele GHEORGHE M ADA LINA ROXANA.
02/02/2018 Anunt Individual – somatiile si titlurile executorii nr.4160, 4161/11.01.2018, pe numele SERBAN MIRELA DANIELA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3074/22.01.2018, atasata la dosar.
10/01/2018 Anunt individual – somaţiile si titlurile executorii nr.5793,5794/11.02.2016, 17510, 17511/06.10.2017, pe numele PREDA NICOLAE NARCIS, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3104/09.10.2017, ataşata la dosar.
09/10/2017 Anunt individual – somaţiile si titlurile executorii nr.5793,5794/11.02.2016, 17510, 17511/06.10.2017, pe numele PREDA NICOLAE NARCIS, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3104/09.10.2017, ataşata la dosar.
20/09/2017 Primăria Comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova organizează conform H.G. 286/2011, modificata si completata, concurs de ocuparea pe perioadă determinată a urmatoarei funcții contractuale de executie temporar vacante de:
-1 post de Inspector de specialitate II – Centru de informare turistica;

23/08/2017 Primăria Comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova organizează conf. H.G. 286/2011, modificata si completata, concurs de ocuparea pe perioadă: determinată pentru funcția contractuala temporar vacanta de Inspector de specialitate grad professional II – in cadrul Centrului de informare turistica Valea Calugareasca – 1 post; nedeterminata pentru functia contractuala de conducere de administrator public – 1 post;
07/07/2017 Primăria Comunei Valea Calugareasca, organizează  concurs de ocuparea pe perioadă determinată pentru funcţia contractuala temporar vacanta de : – Inspector de specialitate grad professional II – in cadrul Centrului de informare turistica Valea Calugareasca – 1 post;

28/06/2017 Anunt individual – emitere somatia 6374 DIN 27/02/2017 si titlu executoriu nr.6375 DIN 27/02/2017, pe numele MARGEAN CORINA , cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3088 DIN 18/04/2017, ataşata la dosar.
15/06/2017 Anunt individual in care se comunica ca a fost emis/emisa.somatia 6374 DIN 27/02/2017 si titlu executoriu nr.6375 DIN 27/02/2017, pe numele MARGEAN CORINA , cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3088 DIN 18/04/2017, ataşata la dosar.
09/06/2017 Numar si data pubelelor ridicate pe sectoare
08/06/2017 Comuna Valea Calugareasca, organizeaza procedura de licitatie pentru vanzarea urmatoarelor terenuri 1.  Teren cu suprafata de 431 mp, domeniul privat al comunei Valea Calugareasca, sat Darvari, cu nr. cadastral 21993 situat in tarlaua 113, aflat in intravilanul localitatii. 2. Teren cu suprafata de 5000 mp, situat in intravilanul comunei Valea Calugareasca, tarlaua 78, parcela A 5839, nr. cadastral 22038, sat Arva
05/04/2017Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de :
– Inspector de specialitate II – in cadrul Serviciului Contabilitate Fiscal Financiar – Compartiment Contabilitate – 1 post conf. HG 286/2011;

15/03/2017Anunt individual in care se comunica ca a fost emis/emisa.somatia si titlu executoriu nr.3891/3892/11.01.2017, pe numele STANOIU (CISMARU) NICOLETA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3077/20.01.2017, ataşata la dosar.
24/02/2017Anunt individual in care se comunica ca a fost emis/emisa.somatia si titlu executoriu nr.4032/4033/12.01.2017, pe numele RADU NICOLETA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3077/20.01.2017, ataşata la dosar.
17/02/2017Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de:
-1 post – funcţie contractuala de conducere de Sef serviciu – Serviciul public de gospodărire comunala;
-1 post – funcţie contractuala de execuţie de referent debutant – Compartiment cultura – sport;
– 1 post – funcţie contractuala de execuţie de guard – Compartiment guard;

16/02/2017Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs: – 1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment urbanism;
-1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment integrare europeana;

17/01/2017Lista de ramasite Persoane Juridice la data de 17.01.2017
17/01/2017Lista de ramasite Persoane Fizice la data de 17.01.2017
22/11/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs:
– 1 post functie publica, consilier clasa I, grad profesional superior – Birou cadastru agricol – Protectia mediului – Compartiment registru agricol;
– 1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment urbanism;
– 1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment integrare europeana;

09/11/2016Consultarea populatiei pentru aprobarea PUZ
12/10/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs 1 post – functie contractuala de executie de Inspector de specialitate IA – compartiment ISU
07/10/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs 2 posturi de asistent medical in cadrul Cabinetelor medicale din unitatile de invatament.
14/09/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs 1 post inspector de specialitate I – compartiment ISU.
06/09/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs 1 post inspector urbanism.

Sari la conținut

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close