Asistenta Sociala – Comuna Valea Calugareasca

 

Program cu publicul
 • Luni 08.30 – 13.30
 • Marti 08.30 – 16.00
 • Miercuri 08.30 – 13.30
 • Joi 08.30 – 16.00
 • Vineri 08.30 – 13.30
    ADRESA: Comuna Valea Calugareasca,
Sat Valea Calugareasca, nr. 204
    TELEFON/FAX: (0244) 235 444

    PERSOANE DE CONTACT: Macelaru Daniela si Stere Monica

08.09.2020 Primaria Valea Calugareasca, prin compartimentul de asistenta sociala, informeaza parintii copiilor defavorizati din invatamantul prescolar, primar si gimnazial ca pot depune cerere pentru obtinerea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educational cu valoarea nominala de 500 lei/ an scolar, acordat din fonduri externe nerambursabile, potrivit O.U.G nr. 133/2020. Tichetul va fi utilizat pentru achizitionarea de materiale scolare necesare frecventarii scolii/gradinitei.

07.06.2019 Condiţiile de acordare si actele necesare depunerii dosarului de ajutor pentru incalzirea locuintei

Acte si documente necesare pentru intocmirea dosarelor

 1. ALOCATIE  DE  STAT
 • cerere tip; Descarca cerere
 • certificat de nastere copil (original si copie);
 • acte de identitate parinti (original si copie);
 • extras de cont titular cerere (daca se doreste plata alocatiei in cont);
 • negatie -in situatia in care copilul sau parintele/parintii – sunt nascuti in una din tarile membre UE – (daca e cazul – formularul E 411 tradus). Sunt acceptate doar negatiile care confirma ca nu se incadreaza la alocatie, nu si cele in care se mentioneaza ca nu au solicitat!;
 • declaratie pe propria raspundere (in cazul copiilor mai mari de un an) – cu mentiunea ca “ nu au depus dosar de alocatie nici in tara nici in strainatate (se mentioneaza tara), si nu au avut copilul (nume + CNP) internat intr-o institutie de ocrotire sociala, de la nastere si pana in prezent ” (daca este cazul);
 • dosar cu sina;
 • In cazuri mai deosebite pot fii solicitate si alte documente.
 1. ALOCATIE PENTRU MINORII CU HANDICAP
 • certificat de nastere minor (original si copie);
 • acte de indentitate parinti (original si copie);
 • certificat de handicap (original si copie);
 • hotarare ce insoteste certificatul de handicap (original si copie);
 • dosar cu sina;
 • alte acte necesare intocmirii dosarului de alocatie dubla.
 1. AJUTOR SOCIAL
 • cerere tip; Descarca cerere
 • declaratie privind luarea la cunostinta ;
 • certificat de nastere pentru toti membrii familiei (original si copie);
 • acte de identitate pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani (original si copie);
 • certificat de casatorie parinti (original si copie);
 • adeverinta de venit (ANAF);
 • sentinta de incredintare minori si stabilirea pensiei alimentare (copie+original ) – actualizata;
 • dispozitie de incredintare a minorilor din care sa rezulte calitatea de tutore (daca este cazul);
 • ADEVERINTA AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA din care sa rezulte ca este in cautarea unui loc de munca, pentru persoanele apte de munca (inclusiv copii peste 16 ani care nu frecventeaza scoala);
 • adeverinta de salariat din care sa rezulte venitul realizat de persoanele incadrate in munca;
 • adeverinta de elev sau student pentru bursa (specificat; sociala, profesionala,…;
 • cupon mandat plata ajutor de somaj sau adeverinta de somer;
 • cupon mandat plata pensie sau adeverinta de pensionar;
 • adeverinta emisa de primaria de domiciliu din care sa rezulte ca nu a depus dosar de ajutor social  (daca este cazul );
 • dosar cu sina.
 • Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social Descarca lista
 1. ALOCATIE DE SUSTINERE (conform Legii nr.277/2010)
 • Cerere tip; Descarca cerere
 • Declaratie privind luarea la cunostinta ;
 • Acte de identitate pentru toti membrii familiei peste 14 ani (original si copie);
 • Certificat de nastere pentru toti membrii familiei (original si copie);
 • Certificat de casatorie parinti (original si copie);
 • Certificat de deces al parintelui decedat (original si copie);
 • Hotarare judecatoreasca pentru incredintare copil/copii (original si copie);
 • Hotarare plasament (original si copie);
 • Livret de familie, completat la zi (original si copie);
 • Adeverinta de salariat cu venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii pentru ambii parinti/parintele sustinator de familie;
 • Dovada contributiei celuilalt parinte la cresterea copilului in cazul copiilor incredintati unuia dintre parinti prin hotarare judecatoreasca
 • Adeverinta de elev care sa mentioneze daca elevul primeste sau nu bursa, precum si tipul acesteia(de studii,sociala,bani de liceu,etc.)
 • Cupon alocatie de stat/ cupon indemnizatie de handicap/cupon pensie/ cupon pensie de urmas/cupon indemnizatie crestere copil/ cupon ajutor somaj/ cupon ajutor social/ cupon indemnizatie plasament,etc. sau extras de cont care sa evidentieze plata prestatiei sociale in cont
 • Dosar cu sina
 • Alte documente(daca este cazul).
 1. INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL (conform O.U.G. nr.111/2010)
 • Cerere Descarca cerere
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE (unde este cazul);
 • CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR;
 • DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA EMISA DE ANGAJATOR (sau DECIZIE INCETARE CIM)
 • ANCHETA  SOCIALA  PENTRU  PARINTII  NECASATORITI
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA VENITURI PROFESIONALE, SE OCUPA DE CRESTEREA COPILULUI SI IN TERMEN DE 15 ZILE COMUNICA ORICE MODIFICA;
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A CELUILALT PARINTE ART.11 ;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
 • ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
 • DOSAR CU SINA.
 • Nota: Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL.

Pentru informatii suplimentare in ceea ce priveste intocmirea dosarului de indemnizatie crestere copil puteti suna de luni pana joi intre orele 8.30-16.00 si vineri 8.30-14.00.

 1. STIMULENT DE INSERTIE (conform O.U.G. nr.111/2010)
 • Cerere tip; Descarca cerere
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE (unde este cazul);
 • LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI )  SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR ;
 • ANCHETA SOCIALA PENTRU PARINTII NECASATORITI DE LA AUTORITATEA TUTELARA;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
 • ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
 • DOSAR CU SINA;
 • Nota: Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL.
 1. STIMULENT DE INSERTIE DIN INDEMNIZATIE (conform O.U.G/ nr.111/2010)
 • Cerere tip; Descarca cerere
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • DOVADA RELUARII ACTIVITATII  – DACA TITULARUL REIA ACTIVITATEA LA UN ALT LOC DE MUNCA DECAT CEL AVUT IN MOMENTUL SUSPENDARII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA, TREBUIE SA PREZINTE SI DOVADA RELUARII ACTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR PRECUM SI  DOVADA INCETARII ACTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
 • DOSAR CU SINA;
 • ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
 • Nota: Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL
 1. SUPLIMENTUL PENTRU COPIII NASCUTI IN TIMPUL INDEMNIZATIEI (conform O.U.G. nr.111/2010)
 • CERERE;
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • CERTIFICATE DE NASTERE ALE CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD.
 1. INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL pentru parintele care sta o luna cu copilul (conform art.11 din O.U.G. nr.111/2010)
 • Cerere tip; Descarca cerere
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE (unde este cazul);
 • CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR;
 • DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA EMISA DE ANGAJATOR;
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA VENITURI PROFESIONALE, SE OCUPA DE CRESTEREA COPILULUI SI IN TERMEN DE 15 ZILE COMUNICA ORICE MODIFICARE;
 • DECIZIA DE RELUARE A ACTIVITATII CELUILALT PARINTE CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
 • ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
 • DOSAR CU SINA.
 1. INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL CU HANDICAP (conform O.U.G. nr.111/2010)
 • Cerere Descarca cerere
 • Prelungirea deciziei de suspendare a contractului de munca eliberata de catre angajator;
 • Copie hotarare si certificat de incadrare in grad a copilului;
 • In cazul in care copilul este incadrat in grad de handicap grav e necesara o adeverinta din care sa reiasa daca beneficiaza de insotitor sau de indemnizatie pentru handicap grav;
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca beneficiarul nu realizeaza alte venituri impozabile potrivit legii ;
 • Copie CI/BI mama, tata;
 • Copie certificat de nastere copil;
 • Copie certificat de casatorie;
 • Dosar cu sina;
 • Extras de cont.
 • Nota: Toate documentele care sunt in copie xerox vor fi insotite de originale.
 1. SPRIJIN LUNAR PENTRU CRESTEREA COPILULUI (conform O.U.G. nr.111/2010)

K.1.  Parinte cu handicap si copil cu handicap

 • Cerere tip; Descarca cerere
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI )  SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • COPIE HOTARARE DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT AL PARINTELUI;
 • ADEVERINTA D.G.A.S.P.C.;
 • COPIE HOTARARE SI CERITIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI;
 • ADEVERINTA INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV SAU ASISTENT PERSONAL PENTRU COPILUL INCADRAT IN GRAD DE HANDICAP GRAV;
 • DECLARATIE LA NOTAR PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA ALTE VENITURI ;
 • ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII PARINTI;
 • ADEVERINTA ( daca este angajat ) sau DECLARATIE LA NOTAR( pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT PARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL SAU STIMULENT;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
 • ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
 • DOSAR CU SINA;
 • Nota: Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.

K.2. Parinte sanatos si copil cu handicap

 • Cerere tip; Descarca cerere
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI )  SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • COPIE HOTARARE SI CERITIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI;
 • ADEVERINTA INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV SAU ASISTENT PERSONAL PENTRU COPILUL INCADRAT IN GRAD DE HANDICAP GRAV;
 • ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII PARINTI;
 • ADEVERINTA ( daca este angajat ) sau DECLARATIE LA NOTAR (pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT PARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL SAU STIMULENT;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
 • ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
 • DOSAR CU SINA;
 • Nota: Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.

K.3. Parinte cu handicap si copil sanatos

 • Cerere tip; Descarca cerere
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI )  SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • COPIE HOTARARE DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT AL PARINTELUI;
 • ADEVERINTA D.G.A.S.P.C;
 • ADEVERINTA PT CEI CU HANDICAP GRAV CA AU INSOTITOR SAU INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV;
 • DECLARATIE LA NOTAR PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA ALTE VENITURI;
 • ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII PARINTI;
 • ADEVERINTA ( daca este angajat ) sau DECLARATIE LA NOTAR(pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT PARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL SAU STIMULENT EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
 • ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
 • DOSAR CU SINA;
 • Nota: Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.
   1. STIMULENTUL EDUCATIONAL (TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA)
   2. Stimulent Educational

  Descarca cerere

 • cerere/declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational
 • act de identitate pentru toti membrii de familie cu varsta peste 14 ani (original si copie);
 • certificat de nastere pentru toti membrii de familie (original si copie);
 • certificat de casatorie al parintilor (original si copie);
 • livret de familie, actualizat la zi (oroginal si copie);
 • hotarare de plasament (original si copie);
 • adeverinta de salariat, cu venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii;
 • dovada contributiei celulilalt parinte la cresterea copilului, in cazul copiilor incredintati prin hatarare judecatoresca;
 • adeverinta de prezenta emisa de gradinita;
 • cupon mandat de plata pensie/indemnizatie crestere copil/indemnizatie plasament, etc.;
 • alte documente (daca este cazul);
 • dosar cu sina.
Dimensiune font

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close