Asistenta Sociala – Comuna Valea Călugărească
Program cu publicul
 • Luni 08.30 – 13.30
 • Marti 08.30 – 16.00
 • Miercuri 08.30 – 13.30
 • Joi 08.30 – 16.00
 • Vineri 08.30 – 13.30
ADRESA: Comuna Valea Calugareasca,
Sat Valea Calugareasca, Str. Mihai Viteazul nr. 193
TELEFON/FAX: (0244) 235 444

PERSOANE DE CONTACT:

-Macelaru Daniela

-Stere Monica

-Ciolan Ana-Maria

 

25/11/2022 –

 

 

 

 

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

      1. INTREBARI FRECVENTE

 
      2. INFORMATII DE ULTIMA ORA


Acte si documente necesare pentru intocmirea dosarelor de beneficii sociale

A. ALOCATIE  DE  STAT

 • cerere tip; Descarca cerere
 • declaratie prelucrare date personale Descarca declaratie;
 • certificat de nastere copil (original si copie);
 • acte de identitate parinti (original si copie);
 • extras de cont titular cerere (daca se doreste plata alocatiei in cont);
 • negatie -in situatia in care copilul sau parintele/parintii – sunt nascuti in una din tarile membre UE – (daca e cazul – formularul E 411 tradus). Sunt acceptate doar negatiile care confirma ca nu se incadreaza la alocatie, nu si cele in care se mentioneaza ca nu au solicitat!;
 • declaratie pe propria raspundere (in cazul copiilor mai mari de un an) – cu mentiunea ca “ nu au depus dosar de alocatie nici in tara nici in strainatate (se mentioneaza tara), si nu au avut copilul (nume + CNP) internat intr-o institutie de ocrotire sociala, de la nastere si pana in prezent ” (daca este cazul);
 • dosar cu sina;
 • In cazuri mai deosebite pot fii solicitate si alte documente.

B. ALOCATIE PENTRU MINORII CU HANDICAP

 • cerere; Descarca cerere;
 • certificat de nastere minor (original si copie);
 • acte de indentitate parinti (original si copie);
 • certificat de handicap (original si copie);
 • hotarare ce insoteste certificatul de handicap (original si copie);
 • dosar cu sina;
 • alte acte necesare intocmirii dosarului de alocatie dubla.

C. AJUTOR SOCIAL

 • cerere tip; Descarca cerere
 • cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor drepturi noi; Descarca cerere;
 • declaratie privind luarea la cunostinta Descarca declaratie
 • certificat de nastere pentru toti membrii familiei (original si copie);
 • acte de identitate pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani (original si copie);
 • certificat de casatorie parinti (original si copie);
 • declaratie de impunere privind venitul agricol (numai pentru persoanele nascute in alta localitate);
 • certificat fiscal privind impozitele si taxele locale (pentru toti membrii familiei peste 18 ani);
 • declaratie notariala – din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri;
 • dovada privind spatiul locativ din care sa rezulte situatia juridica a imobilului (de stat, proprietate, chirie);
 • adeverinta de la asociatia de proprietari din care sa rezulte numarul si numele persoanelor trecute la intretinere;
 • sentinta de incredintare minori si stabilirea pensiei alimentare (copie+original ) – actualizata;
 • dispozitie de incredintare a minorilor din care sa rezulte calitatea de tutore (daca este cazul);
 • ADEVERINTA AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA din care sa rezulte ca este in cautarea unui loc de munca, pentru persoanele apte de munca (inclusiv copii peste 16 ani care nu frecventeaza scoala);
 • adeverinta de salariat din care sa rezulte venitul realizat de persoanele incadrate in munca;
 • adeverinta de elev sau student pentru bursa (specificat; sociala, profesionala,…;
 • adeverinta privind alocatia de stat/sustinere cu nume si CNP copii ;
 • cupon mandat plata ajutor de somaj sau adeverinta de somer;
 • cupon mandat plata pensie sau adeverinta de pensionar;
 • adeverinta emisa de primaria de domiciliu din care sa rezulte ca nu a depus dosar de ajutor social  (daca este cazul );
 • dosar cu sina.
 • Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social; Descarca lista

D. ALOCATIE DE SUSTINERE (conform Legii nr.277/2010)

 • Cerere tip; Descarca cerere
 • cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor drepturi noi; Descarca cerere;
 • Declaratie privind luarea la cunostinta Descarca declaratie;
 • Acte de identitate pentru toti membrii familiei peste 14 ani (original si copie);
 • Certificat de nastere pentru toti membrii familiei (original si copie);
 • Certificat de casatorie parinti (original si copie);
 • Certificat de deces al parintelui decedat (original si copie);
 • Hotarare judecatoreasca pentru incredintare copil/copii (original si copie);
 • Hotarare plasament (original si copie);
 • Livret de familie, completat la zi (original si copie);
 • Adeverinta de salariat cu venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii pentru ambii parinti/parintele sustinator de familie;
 • Certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice eliberat de Serviciul Public Finanate Locale Ploiesti pentru ambii parinti/parintele sustinator de familie;
 • Dovada contributiei celuilalt parinte la cresterea copilului in cazul copiilor incredintati unuia dintre parinti prin hotarare judecatoreasca
 • Adeverinta de elev care sa mentioneze daca elevul primeste sau nu bursa, precum si tipul acesteia(de studii,sociala,bani de liceu,etc.)
 • Cupon alocatie de stat/ cupon indemnizatie de handicap/cupon pensie/ cupon pensie de urmas/cupon indemnizatie crestere copil/ cupon ajutor somaj/ cupon ajutor social/ cupon indemnizatie plasament,etc. sau extras de cont care sa evidentieze plata prestatiei sociale in cont
 • Dosar cu sina
 • Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării alocatiei de sustinere; Descarca lista
 • Alte documente(daca este cazul).

E. INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL (conform O.U.G. nr.111/2010)

 • Cerere Descarca cerere
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE (unde este cazul);
 • CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR Descarca anexa;
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A CELUILALT PARINTE ART.11 Descarca declaratie;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
 • DOSAR CU SINA.
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA VENITURI PROFESIONALE, SE OCUPA DE CRESTEREA COPILULUI SI IN TERMEN DE 15 ZILE COMUNICA ORICE MODIFICARE Descarca declaratie;
 • ANCHETA  SOCIALA  PENTRU  PARINTII  NECASATORITI
 • DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA EMISA DE ANGAJATOR

Nota: Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL.

Pentru informatii suplimentare in ceea ce priveste intocmirea dosarului de indemnizatie crestere copil puteti suna de luni pana joi intre orele 8.30-16.00 si vineri 8.30-14.00.

F. STIMULENT DE INSERTIE (conform O.U.G. nr.111/2010)

 • Cerere tip; Descarca cerere
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE (unde este cazul);
 • LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI )  SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR Descarca anexa;
 • ANCHETA SOCIALA PENTRU PARINTII NECASATORITI DE LA AUTORITATEA TUTELARA;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
 • ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
 • DOSAR CU SINA;

Nota: Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL.

G. STIMULENT DE INSERTIE DIN INDEMNIZATIE (conform O.U.G/ nr.111/2010)

 • Cerere tip; Descarca cerere
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • DOVADA RELUARII ACTIVITATII  – DACA TITULARUL REIA ACTIVITATEA LA UN ALT LOC DE MUNCA DECAT CEL AVUT IN MOMENTUL SUSPENDARII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA, TREBUIE SA PREZINTE SI DOVADA RELUARII ACTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR PRECUM SI  DOVADA INCETARII ACTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
 • DOSAR CU SINA;
 • ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);

Nota: Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL

H. SUPLIMENTUL PENTRU COPIII NASCUTI IN TIMPUL INDEMNIZATIEI (conform O.U.G. nr.111/2010)

 • CERERE;
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD.

I. INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL pentru parintele care sta o luna cu copilul (conform art.11 din O.U.G. nr.111/2010)

 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE (unde este cazul);
 • CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR; Descarca anexa
 • DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA EMISA DE ANGAJATOR;
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA VENITURI PROFESIONALE, SE OCUPA DE CRESTEREA COPILULUI SI IN TERMEN DE 15 ZILE COMUNICA ORICE MODIFICARE  Descarca declaratie
 • DECIZIA DE RELUARE A ACTIVITATII CELUILALT PARINTE CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
 • ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
 • DOSAR CU SINA.

J. INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL CU HANDICAP (conform O.U.G. nr.111/2010)

 • Cerere Descarca cerere
 • Prelungirea deciziei de suspendare a contractului de munca eliberata de catre angajator;
 • Copie hotarare si certificat de incadrare in grad a copilului;
 • In cazul in care copilul este incadrat in grad de handicap grav e necesara o adeverinta din care sa reiasa daca beneficiaza de insotitor sau de indemnizatie pentru handicap grav;
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca beneficiarul nu realizeaza alte venituri impozabile potrivit legii Descarca declaratie;
 • Copie CI/BI mama, tata;
 • Copie certificat de nastere copil;
 • Copie certificat de casatorie;
 • Dosar cu sina;
 • Extras de cont.

Nota: Toate documentele care sunt in copie xerox vor fi insotite de originale.

K. SPRIJIN LUNAR PENTRU CRESTEREA COPILULUI (conform O.U.G. nr.111/2010)

   

  K.1.  Parinte cu handicap si copil cu handicap

 • Cerere tip; Descarca cerere
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI )  SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • COPIE HOTARARE DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT AL PARINTELUI;
 • ADEVERINTA D.G.A.S.P.C.;
 • COPIE HOTARARE SI CERITIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI;
 • ADEVERINTA INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV SAU ASISTENT PERSONAL PENTRU COPILUL INCADRAT IN GRAD DE HANDICAP GRAV;
 • DECLARATIE LA NOTAR PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA ALTE VENITURI ;
 • ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII PARINTI;
 • ADEVERINTA ( daca este angajat ) sau DECLARATIE LA NOTAR( pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT PARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL SAU STIMULENT;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
 • ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
 • DOSAR CU SINA;
 • Nota: Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.

   

  K.2. Parinte sanatos si copil cu handicap

 • Cerere tip; Descarca cerere
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI )  SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • COPIE HOTARARE SI CERITIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI;
 • ADEVERINTA INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV SAU ASISTENT PERSONAL PENTRU COPILUL INCADRAT IN GRAD DE HANDICAP GRAV;
 • ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII PARINTI;
 • ADEVERINTA ( daca este angajat ) sau DECLARATIE LA NOTAR (pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT PARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL SAU STIMULENT;
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
 • ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
 • DOSAR CU SINA;

Nota: Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.

   

 K.3. Parinte cu handicap si copil sanatos

 • Cerere tip; Descarca cerere
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
 • LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI )  SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
 • COPIE HOTARARE DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT AL PARINTELUI;
 • ADEVERINTA D.G.A.S.P.C;
 • ADEVERINTA PT CEI CU HANDICAP GRAV CA AU INSOTITOR SAU INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV;
 • DECLARATIE LA NOTAR PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA ALTE VENITURI;
 • ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII PARINTI;
 • ADEVERINTA ( daca este angajat ) sau DECLARATIE LA NOTAR(pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT PARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL SAU STIMULENT EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
 • ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
 • DOSAR CU SINA;
 • Nota: Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.

L. STIMULENTUL EDUCATIONAL (TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA)

 • cerere/declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational pentru copii care au delegare de autoritate parinteasca Descarca cerere;
 • Cerere stimulent educationalpentru copii prescolari ai familiilor beneficiare de alocatie de sustinere a familiei, dreptul se acorda din oficiu in conditiile legii(Legea 49/2020)
 • act de identitate pentru toti membrii de familie cu varsta peste 14 ani (original si copie);
 • certificat de nastere pentru toti membrii de familie (original si copie);
 • certificat de casatorie al parintilor (original si copie);
 • livret de familie, actualizat la zi (original si copie);
 • hotarare de plasament (original si copie);
 • adeverinta de salariat, cu venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii;
 • dovada contributiei celuilalt parinte la cresterea copilului, in cazul copiilor incredintati prin hatarare judecatoresca;
 • adeverinta de prezenta emisa de gradinita;
 • cupon mandat de plata pensie/indemnizatie crestere copil/indemnizatie plasament, etc.;
 • alte documente (daca este cazul);
 • dosar cu sina.

M. AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI(Legea 226/16.09.2021/ Hotarare de guvern 1073/11.10.2021 )

 • cerere tip; Descarca cerere;
 • cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor drepturi noi; Descarca cerere;
 • COPIE ACTE DE IDENTITATE ALE PERSOANEI SINGURE, RESPECTIV ALE MEMBRILOR FAMILIEI (HG 1073/2021, art. 5, pct. 9, lit. a)

 • Copiebuletin/carte de identitate pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani(domiciliul sau resedinta sa corespunda cu locul de consum);

 • Certificate de casatorie;

 • Copie certificate de nastere pentru toti membri ifamiliei care nu au implinit varsta de 14 ani;

 • Hotarare judecatoreasca divort/stabilire domiciliul/incredintare minori (unde este cazul);

 • Hotarare judecatoreasca definitive de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului (daca este cazul);

   

 • COPIE A UNEI FACTURI DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE/ENERGIEI ELECTRICE/GAZELOR NATURALE

  (HG 1073/2021, art. 5, pct. 9, lit. b)

   

 • COPIE DUPA DOCUMENTUL CARE ATESTA CALITATEA IN CARE DETINE LOCUINTA, DACA PERSOANA SINGURA NU ESTE INREGISTRATA IN EVIDENTELE PRIMARIEI

  (HG 1073/2021, art. 5, pct. 9, lit. c)

 • Copie xerox contract de inchiriere (daca este cazul);

 • Imputernicire notariala din partea proprietarului locuintei pentru alta persoana majora din familie care depune ajutor de incalzire;

   

 • COPII ALE DOCUMENTELOR CARE ATESTA VENITURILE REALIZATE

  (HG 1073/2021, art. 5, pct. 9, lit. d)

 • Adeverinta salariat care sa cuprinda salariul net, inclusiv bonurile de masa sau alte beneficii salariale aferente lunii anterioare depunerii cererii de acordare ajutor incalzire;

 • Cupon pensie aferent lunii anterioare depunerii cererii (orice tip de pensie inclusiv pensie de intretinere minori);

 • Cupon de somaj aferent lunii anterioare depunerii cererii;

 • Cupon indemnizatie de handicap aferent lunii anterioare depunerii cererii;

 • Adeverinta de venit (ANAF) eliberata de primaria Valea Calugareasca, din care sa reiasa daca exista alte venituri impozabile;

 • Talon de plata/extras de cont pentru indemnizatie crestere copil pana la 2 ani sau 3 ani (pentru copilul cu handicap), indemnizatie cresterecopil cu handicap in varsta de pana la 7 ani;

 • Talon de plata indemnizatie plasament familial sau incredintati potrivit legii unor persoane sau familii;

 • Adeverinte de la societati agricole in cazul cand au incheiate contracte de arenda, cu venitul realizat, daca este cazul;

 • Adeverinte de la societatile unde se incaseaza dividend, daca este  cazul;

 • Altedovezi de venituri, alteledecatcele enumerate mai sus, daca este cazul;

   

 • ACTE CE DOVEDESC FAPTUL CA FAMILIA/PERSOANA SINGURA  NU DETINE BUNURI CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII MASURILOR DE PROTECTIE SOCIALA PENTRU CONSUMATORUL VULNERABIL DE ENERGIE

 • Talon/carte de identitate  auto din care sareiasa anul de fabricatie;

 • Extras de cont cu soldul la zi pentru persoanele care detin depozite bancare;

 • dosar cu sina.
 • Barem ajutor incalzirea locuintei-cuantum acordat; Descarca barem 
 • Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei Descarca lista

N. LEGITIMATII PARCARE PERSOANE CU HANDICAP

 • Cerere tip Descarca cerere
 • Certificat incadrare in grad de handicap (copie)
 • Act de identitate persoana cu handicap (copie)
 • Poza tip buletin persoana cu handicap
Sari la conținut

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close