Hotarari C L – Comuna Valea Călugărească
20222021202020192018201720162015201420132012201120102009

Hotarari postate in Monitorul Oficial (click)

OTARARE Nr. 122 privind alocarea din bugetul local a sumei de 30.000 lei privind finanțarea Parohiei Pantazi, Comuna Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 121 privind alocarea din bugetul local a sumei de 40.000 lei pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă

HOTARARE Nr. 120 privind rectificarea listei de investiţii pentru Comuna Valea Călugărească aferentă anului 2021

HOTARARE Nr. 119 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Comuna Valea Călugărească aferent anului 2021

HOTARARE Nr. 118 privind modul de utilizare a microbuzelor școlare pentru transport elevi

HOTARARE Nr. 117 privind aprobarea participării ȋn cadrul „Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei ȋn clădirile publice”, asigurarea cofinanţării şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente proiectului „Eficientizare energetică centru educational : Scoala primară şi grădiniţă sat Pantazi, comuna Valea Călugărească, judetul Prahova’’

HOTARARE Nr. 116 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în vederea participării UAT Comuna Valea Călugărească la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice

HOTARARE Nr. 115 aprobarea dezmembrării în trei loturi a terenului, situat în satul Valea Călugărească cu numar cadastral 25209, domeniul privat al localităţii

HOTARARE Nr. 114 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.15/22.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale administrație utilizate pentru personalul angajat( funcționarii publici și personal contractual) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 113 privind rectificarea listei de investiţii pentru Comuna Valea Călugărească aferentă anului 2021

HOTARARE Nr. 112 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Comuna Valea Călugărească aferent anului 2021

HOTARARE Nr. 111 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local pentru a face parte din Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru concursul privind ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la unităţile de învăţamânt preuniversitar de stat din comuna Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 110 privind alegerea președintelui de ședință

HOTARARE Nr. 109 privind aprobarea documentației aferente delegării gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăieni în cadrul SMID Prahova

HOTARARE Nr. 108 privind alocarea sumei de 5000 de lei pentru parohia Darvari, Comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 107 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2021

HOTARARE Nr. 106 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru comuna Valea Calugareasca aferent anului 2021

HOTARARE Nr. 105 privind alegerea președintelui de ședință

HOTARARE Nr.104 privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a terenului cu număr cadastral 25095, domeniul privat al localităţii, situat în satul Arva

HOTARARE Nr. 103 privind aprobarea participarii in cadrul ” programului privind crestrea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladiril;e publice”, asigurarea cofinantarii si aprobarea documentatiei thecnicoeconomice aferente proiectului” Eficientizare energetica a cladirii Scoala Gimnaziala din satul Rachieri comuna Valea Calugareasca”

HOTARARE Nr. 102 privind mandatarea primarului comunei Valea Calugareasca sa voteze propunerea de reziliere a contractului încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor –Prahova” și ROSAL GRUP S.A

HOTARARE Nr. 101 privind aprobarea participarii in cadrul ” programului privind crestrea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladiril;e publice”, asigurarea cofinantarii si aprobarea documentatiei thecnicoeconomice aferente proiectului” Eficientizare energetica a cladirii Scoala Gimnaziala din satul Rachieri comuna Valea Calugareasca”

HOTARARE Nr.  100 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ ale obiectivului de investitii ” Modernizare santuri si constructii conexe in comuna Valea Calugareasca”

HOTARARE Nr. 99 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ ale obiectivului de investitii „Modernizare si extindere siostem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Valea Calugareasca”

HOTARARE Nr. 98 privind aprobarea dezmembrarii în trei loturi a terenului, situat în satul Valea Călugărească cu numar cadastral 25168, domeniul privat al localităţii

HOTARARE Nr. 97 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 56/25.06.2020 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din comuna Valea Calugareasca si aprobalea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare

HOTARARE Nr. 96 privind modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabila și de canalizare- epurare în comuna Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 94 privind .aprobarea privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, pentru obiectivul de investitii „Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Valea Calugareasca’’

HOTARARE Nr. 93 privind aprobarea convenției-acordului încheiat între UAT Valea Călugărească și societatea IMMO INVEST ADVISORS GROUP SRL, în vederea realizării unor obiective de investiții

HOTARARE Nr. 90 privind atestarea în domeniul privat al comunei Valea Călugărească a terenului în suprafață de 150 mp situat în satul Valea Călugărească, T7 Parcela N101/1

HOTARARE Nr. 89 privind atestarea în domeniul public al comunei Valea Călugărească a terenului în suprafață de 4021 mp situat în tarlaua 93, parcela cc 6188/48

HOTARARE Nr. 84 privind aprobarea raportului de evaluare și a caietului de sarcini pentru vânzarea terenului în suprafață de 8.143 mp, domeniul privat al comunei Valea Calugareasca, sat Radila si constructiile amplasate pe acesta

HOTARARE Nr. 82 aprobarea concesionarii prin licitație publică deschisă a terenului domeniul privat, cu nr. cadastral 25071, situat în T112, PCc 6375/1 în suprafață de 400 mp. în satul Pantazi

HOTARARE Nr. 81 Privind constituirea comisiei comunitare consultative pentru solutionarea unor cazuri concrete privind protectia si promovarea drepturilor copilului

HOTARARE Nr. 79 privind vanzarea directii a terenului in suprafatii de 500 mp, tarlaua T7 7 3, parcela A6412, nr. cadastral 22009, situat in satul Darvari

HOTARARE Nr. 78 privind vanzarea directa a terenului in suprafata de 500 mp, tarlaua T173, parcela cc 6472, 6473, 6474, nr. cadastral 22009, situat in satul Darvari

HOTARARE Nr. 77 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridice, din comuna Valea Calugareasca, pentru anul Scolar 2027 – 2022

HOTARARE Nr. 76 Privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor incadrate in grad grav de handicap din comuna Valea Calugareasca pe sem. I 2021

HOTARARE Nr. 75 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Proiectului tehnic de executie si indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investitii.· ,,Punte pietonala peste ravena – Valea Mantei zona DN18, km 19+080 „Comuna Valea Calugareasca, Judetul Prahova

HOTARARE Nr. 92 privind acordul de principiu pentru darea în folosință gratuită a unui spațiu Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, în vederea înființării unui punct de lucru

HOTARARE Nr. 91 privind alocarea sumei de 7.000 lei din bugetul local pentru finanţarea Asociaţiei Sportive Progresul Coslegi

HOTARARE Nr. 88 privind rectificarea listei de investiţii pentru Comuna Valea Călugărească aferentă anului 2021si estimări 2022-2024

HOTARARE Nr. 87 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Comuna Valea Călugărească aferent anului 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

HOTARARE Nr. 86 privind apobarea cuantumului şi numărului de burse pentru elevii din ȋnvăţămȃntul preuniversitar de stat

HOTARARE Nr. 85 privind alocarea din bugetul local a unor sume privind finanțarea unor parohii de pe raza comunei Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 83 privind actualizarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Valea Călugărească precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții

HOTARARE Nr. 80 privind modificarea art.1 la HCL nr.29/31.03.2021 privind aprobarea protocolului de predare-preluare între DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. și ENGIE România S.A de o parte și Consiliul Local al comunei Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 74 privind digitalizarea activitatii aparatului administrativ si cresterea calitatii serviciilor publice.

HOTARARE Nr. 73 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala com. Valea Calugareasca si Fundatia Renasterea pentru Educatie, Sanatate si Cultura in vederea furnizarii serviciilor de sanatate prin programele de preventie , depistare precoce , diagnostic si tratament al cancerului colorectal

HOTARARE Nr. 72 privind alocarea din bugetul local a sumei de 70.000 lei pentru organizarea Sarbatorii Vinului in anul 2021.

HOTARARE Nr. 71 privind actualizarea regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea comunei Valea Calugareasca , precum si stabilirea , constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii – anexa la HCL 66/31.05.2011.

HOTARARE Nr. 70 privind aprobarea raportului de evaluare pentru vanzarea apartamentului nr. 2 , situat in blocul 30 CD com. Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 69 privind rectificarea listei de investitii pentru comuna Valea Calugareasca , aferenta anului 2021.

HOTARARE Nr. 68 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru comuna Valea Calugareasca , aferent anului 2021.

HOTARARE Nr. 67 privind aprobarea executiei bugetului local la data de 30.06.2021

HOTARARE Nr. 66 privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a terenului cu număr cadastral 24355, domeniul privat al localității

HOTARARE Nr. 65 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.86/ 25.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Valea Călugărească, pentru mandatul 2020-2024

HOTARARE Nr. 64 privind alegerea președintelui de ședință

HOTARARE Nr. 63 privind aprobarea constituirii “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”

HOTARARE Nr. 62 privind asocierea Comunei Valea Călugărească, Județul Prahova, cu Județul Prahova în vederea realizării proiectului depus în cadrul Programului South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme

HOTARARE Nr. 61 privind modificarea si completarea Anexei nr 1 la HCL nr 22 din 31.03.21 privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență din bug loc, altele decât cele prevazute de Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat

HOTARARE Nr. 60 privind aprobarea dezmembrarii în trei loturi a terenului cu număr cadastral 24 727, domeniu privat al localității, sit în satul Arva

HOTARARE Nr. 59 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pe semestrul I al anului 2021 și stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități

HOTARARE Nr. 58 privind rectificarea listei de investiții pentru Comuna Valea Călugărească aferentă anului 2021 și estimări 2022-2024

HOTARARE Nr. 57 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Com Valea Călugărească, aferent anului 2021 și estimari 2022-2024

HOTARARE Nr. 56 privind punerea la dispoziția proiectului WATMAN-Sistemul Informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II a terenurilor pentru construcți, extinderea, reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

HOTARARE Nr. 55 privind rectificarea listei de investiții pentru Com Valea Calugareasca aferentă anului 2021

HOTARARE Nr. 54 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Com Valea Calugareasca pentru anul 2021

HOTARARE Nr. 53 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 52 privind atestarea în domeniul privat al comunei Valea Călugărească a terenului în suprafață de 788mp situat în satul Radila

HOTARARE Nr. 51 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a terenului cu număr cadastral 24 597, domeniu privat al localității, situat în satul Pantazi

HOTARARE Nr. 50 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Dumitrache George și declararea vacantării locului de consilier local respectiv

HOTARARE Nr. 49 privind aprobarea participării comunei Valea Călugărească cu imobilul Grădinița cu program normal Valea Nicovani, depus pentru a obține finanțare la Banca Europeană de Investiții, în cadrul programului ELENA

HOTARARE Nr. 48 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr 24 din 31.03.21 pt concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de teren 10.000mp, teren domeniu privat al com Valea Călug, Arva, T 78, parcela A5839

HOTARARE Nr. 47 privind organizarea zilei de 1 iunie 2021

HOTARARE Nr. 46  privind trecerea din domeniul public a terenului în suprafață de 2668mp, nr cad 24 355 în domeniul privat al Comunei Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 45 privind desemnarea primarului comunei pentru a reprezenta unitatea administrativ teritorială Com Valea Călugărească în adunarea Generală a Asociației GAL Meleagu

HOTARARE Nr. 44 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul fam ocupaționale administrație utilizate pentru personalul angajat(funcționarii publici și personalul contractual) în cadrul aparatului de specialitate al primarului

HOTARARE Nr. 43 privind aprobarea modificării organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 42 privind rectificarea listei de investitii

HOTARARE Nr. 41 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 40 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea unor parohii de pe raza comunei Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 39 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Valea Călugărească nr.28/31.03.2021 privind aprobarea Acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valea Călugărească în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru investiția Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova

HOTARARE Nr. 38 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

HOTARARE Nr. 37 privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru finantarea Asociatiei Sportive Progresul Coslegi

HOTARARE Nr. 36 privind alegerea președintelui de ședință

HOTARARE Nr. 35 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

HOTARARE Nr. 34 privind utilizarea excedentului din anii precedenți pentru finanțarea sectiunii de dezvoltare

HOTARARE Nr. 33 privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31.12.2020

HOTARARE Nr. 32 privind aprobarea listei de investiții pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

HOTARARE Nr. 31 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru comuna Valea Călugărească, aferent anului 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

HOTARARE Nr. 30 privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonărilor la plata obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoane fizice și juridice

HOTARARE Nr. 29 privind aprobarea încheierii protocolului de predare-preluare între DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. și ENGIE România S.A de o parte și Consiliul Local al comunei Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 28 privind aprobarea Acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valea Călugărească în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”

HOTARARE Nr. 27 privind prelungirea unor contracte de închiriere

HOTARARE Nr. 26 privind preluarea terenului în suprafață de 5980 mp, nr. cadastral 24597, din administrarea Școlii gimnaziale, sat Dârvari inclusiv a investiției ”Amenajare teren activități recreative pentru Școala din Pantazi ”.

HOTARARE Nr. 25 privind modificarea și completarea HCL nr.27/1999 pentru aprobarea anexelor inventarului domeniului public al Comunei Valea Călugărească, Județul Prahova

HOTARARE Nr. 24 privind concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 10.000 mp, teren domeniul privat al comunei Valea Călugărească, sat Arva, T78, parcela A 5839, nr. cadastral 24772

HOTARARE Nr. 23 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2021 la nivelul comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 22 privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local, altele decât cele prevăzute de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare

HOTARARE Nr. 21 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7128/29.02.2016

HOTARARE Nr. 20 privind aprobarea rectificării listei de investiții provizorie pentru Comuna Valea Călugărească aferentă anului 2021

HOTARARE Nr. 19 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Valea Călugărească nr. 60/30.08.2018

HOTARARE Nr. 18 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Valea Călugărească, Județul Prahova, pentru perioada 2020-2025

HOTARARE Nr. 17 privind menținerea la nivelul lunii decembrie 2020, a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul primăriei comunei Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 16 privind aprobarea listei de investitii provizorie pentru Comuna Valea Călugărească aferentă anului 2021

HOTARARE Nr. 15 privind aprobare modificarii organigramei si a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 14 privind modul de utilizare a microbuzelor școlare pentru transport elevi

HOTARARE Nr. 13 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 12 privind alegerea președintelui de ședință

HOTARARE Nr. 11 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Valea Călugărească, pentru anul şcolar 2021-2022

HOTARARE Nr. 10 privind aprobare – Plan Urbanistic de Zona – Extindere intravilan (s= 75679 mp) modificare reglementari si schimbare partiala destinatie teren din zona mixtă, unitați agricole, unități industriale și depozitare în zona unitați industriale, depozite,zona spatii verzi și zona căi de comunicatii rutiere pentru amplasare parc industrial ecologic si amenajare drum acces

HOTARARE Nr. 9 privind aprobarea schimbării de destinație a imobilului în care a funcționat dispensarul uman din satul Rachieri, în clădire cu destinație pentru desfăsurarea activităților social recreative

HOTARARE Nr. 8 privind stabilirea numărului asistenţilor personali in anul 2021

HOTARARE Nr. 7 privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în grad grav de handicap din comuna Valea Călugărească pe sem. II 2020

HOTARARE Nr. 6 privind aprobarea planului de acțiuni și de interes local ce se vor efectua în anul 2021 de către persoanele majore apte de muncă beneficiare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HOTARARE Nr. 5 pentru modificarea HCL nr.67/07.08.2017 privind desemnarea din cadrul Consiliului Local Valea Călugărească a unui consilier local pentru utilizarea sistemului RENNS

HOTARARE Nr. 4 privind desemnarea doamnei primar Neagu Ioana, ca împuternicit al Comunei Valea Călugărească, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Ploiești -Prahova „

HOTARARE Nr. 3 privind utilizarea excedentului din anii precedenți de către ordonatorii terțiari de credite

HOTARARE Nr. 2 privind utilizarea sumei de 500.000 lei din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă

HOTARARE Nr. 1 privind .acoperirea definitivă a deficitului bugetar din secțiunea de dezvoltare pentru anul 2020

HOTARARE Nr. 102 privind scutirea la plata impozitului pentru persoanele care datorează sume mai mici de 40 de lei

HOTARARE Nr. 101 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Comuna Valea Călugărească aferent anului 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HOTARARE Nr. 100 privind aprobarea încheierii unui Contract de reprezentare juridică

HOTARARE Nr. 99 Privind aprobarea dezmembrarii în trei loturi a suprafetei de teren , domeniul privat al localităţii cu numar cadastral 24762, situat în satul Rachieri, strada Daliei

HOTARARE Nr. 98 privind aprobare reparații curente drumuri cu material frezat în Dosuri, Schiau și Vârfuri

HOTARARE Nr. 97 privind rectificarea listei de investiții pentru Comuna Valea Călugărească aferentă anului 2020 și estimări 2021-2023

HOTARARE Nr. 96 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Comuna Valea Călugărească aferent anului 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HOTARARE Nr. 95 privind alegerea viceprimarului Comunei Valea Călugărească

HOTARARE Nr. 94 privind aprobarea proiectului „Acces la e-educatie prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul scolilor din comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova” si a cheltuielilor legate de acesta

HOTARARE Nr. 93 privind alocarea din bugetul local a sumei de 80.000 lei pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă

HOTARARE Nr. 92 privind alocarea sumei de 7500 lei din bugetul local pentru omagierea familiilor din Valea Călugărească ce împlinesc în anul 2020 cincizeci de ani de căsătorie

HOTARARE Nr. 91 privind înregistrarea Primăriei Comunei Valea Călugărească în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar la tranzacțiile online

HOTARARE Nr. 90 privind rectificarea listei de investiții pentru Comuna Valea Călugărească aferentă anului 2020 și estimări 2021-2023

HOTARARE Nr. 89 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Comuna Valea Călugărească aferent anului 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HOTARARE Nr. 88 privind acordarea unui mandat special doamnei primar loana Neagu, reprezentantul in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor-Prahova

HOTARARE Nr. 84 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici, dupa incheierea contractelor de achizitie pentru obiectivul AMENAJARE INTERSECTII IN COMUNA V ALEA CALUGAREASCA, DNl RV ALEA MANTEI SI DNJB-V ALEA POIENII, com.Valea Calugareasca, jud.Prahova Avand in

HOTARARE Nr. 83 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentrn obiective de investitii in comnna Valea Calugareasca, jud.Prahova

HOTARARE Nr. 82 privind aprobarea executiei bugetului local la data de 30.06.2020

HOTARARE Nr. 81 privind rectificarea !istei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2020 si estimari 2021-2023

HOTARARE Nr. 80 Privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru comuna Valea Calugareasca aferent anului 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

HOTARARE Nr. 79 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile, peutru proiectul ” Reabilitare termica si eficientizare energetica la Scoala Gimnaziala Ion Ionescu, com. Valea Calugareasca, judetul Prahova”-Axa 3.lB-POR

HOTARARE Nr. 78 privind aprobarea cofinantarii pentru proiectul „Lucrari de eficientizare energetica sistem de iluminat public in com.Valea Calngareasca,jud.Prahova »

HOTARARE Nr. 77 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2020 si estimari 2021-2023

HOTARARE Nr. 76 Privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea Calugareasca aferent anului 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

HOTARARE Nr.75 privind avizarea,,Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Prahova – revizuit 2019″ ai acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Valea Calugareasca, viceprimarului cu atributii de primar, Moga Augustin

HOTARARE Nr.74 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a dispensarului uman situat in satul Rachieri, catre un cabinet medicina individuala

HOTARARE Nr.73 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentrn Relocare retea de apa si canal in vederea constrnirii sensului giratoriu din comnna Valea Calugareasca, jud.Prahova

HOTARARE Nr.72 privind asocierea Comunei Val ea Calugareasca cu JudetiuI Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public „Amenajare intersectii comuna Valea Calugareasca (DNIBDC64, DNI b-DC66)

HOTARARE Nr.71 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2020 si estimari 2021-2023

HOTARARE Nr.70 Privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru CcimunaValea . Calugareasca aferent anului 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

HOTARARE Nr.69 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr.68 Privind modificarea regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv Va lea Calugareasca aprobat prin HCL nr 70 din 26.07.2019

HOTARARE Nr.67 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor incadrate in grad grav de handicap din comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr.66 privind modificarea si completarea unor articole din unele hotarari ale Consiliului Local Valea · Calugareasca

HOTARARE Nr.65 privind necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ” Lucrari de eficientizare energetica sistem de iluminat public,in comun Valea Calugareasca, jud.Prahova

HOTARARE Nr.64 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2020 si estimari 2021-2023

HOTARARE Nr.63 Privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea Calugareasca aferent anului 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

HOTARARE Nr.62 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2020 si estimari 2021-2023

HOTARARE Nr.61 Privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru comuna Valea Calugareasca aferent anului 2020 si estimari pentru anii 2021-2022;

HOTARARE Nr.60 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr.59 Privind aprobarea dezmembrarii in trei loturi a suprafetei de teren , domeniul privat al localitatii cu numar cadastral 24690, situatii in satul RACHIERI, strada Daliei

HOTARARE Nr.58 Privind aprobarea dezmembrarii in douii loturi a terenului cu numar cadastral 24728, domeniu privat al localitatii, situat in satul Arva

HOTARARE Nr.57 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii prescolari pentru plata serviciilor oferite de bona

HOTARARE Nr.56 privind instituirea taxei speciale de salubrizare In cazul prestafiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din comuna Valea Calugareasca si aprobarea „Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare”

HOTARARE Nr.55 privind aprobarea vil.nzarii directe catre proprietarii constructilor existente, a terenului cu nr. cadastral 24691, in suprafata de 423 mp situat in satul Rachieri, str. Zambilelor nr.4

HOTARARE Nr.54 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului cu nr. cadastral 24620, strada Gradinitei nr. 5A

HOTARARE Nr. 53 privind atribuirea lotului de casii, nr.32 , nr. cadastral 22024, in satul Dirvari, conform Legii nr. 15/2003, nurnitei Nita Denisa Mihaela

HOTARARE Nr.52 privind atribuirea lotului de casa, nr.33 , nr. cadastral 22025, in satul Dirvari, conform Legii nr. 15/2003, numitilor Nicolae Valentin Gigel si Nicolae Andreea Vasilica

HOTARARE Nr.51 privind alocarea din bugetul local a sumei 10.000 lei pentru Parohia Darvari

HOTARARE Nr.50 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2020 si estimari 2021-2023

HOTARARE Nr.49 Privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru comuna Valea Calugareasca aferent anului 2020 si estimari pentru anii 2021-2023:

HOTARARE Nr.48 Privind alocarea din bugetul local a unor sume privind finantarea unor parohii de pe raza comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr.47 Privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024

HOTARARE Nr.46 Privind aprobarea investitiei si mcheierii contractului de cofinantare privind extinderea sistemului de distributie al gazelor naturale in satul Valea Calugareasca strilzile Aleea carutasiolr, Bisericii si Frumoasei

HOTARARE Nr.45 privind aprobarea completarii HCL 99/17.10.2019, pentru vanzarea prin licitatie publica a terenurilor cu nr. cadastra!e 24497, 24498, 24499, 24516, 24417, 24418

HOTARARE Nr.44 privind aprobarea fonnularelor „Cerere eliberare acord pentru executare lucrari de bransarnente sI racorduri pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara si accord pentru lucrari de bransarnente /racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitare existenta in zona si a taxei pentru emiterea acestuia

HOTARARE Nr.43 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiective de investitii din comuua Valea Calugareasca, jud.Prahova

HOTARARE Nr.42 privind aprobarea asocierii Comunei Bucov cu Comuna Valea Calugalreasca, judetul Prahova pentru realizarea obiectivului de investitii ” construire sens giratoriu pe DNl B la limita teritoriala dintre cele doua unitati administrative”

HOTARARE Nr.41 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

HOTARARE Nr.40 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2020 si estimari 2021-2023

HOTARARE Nr.39 Privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru comuna Valea Calugareasca aferent anului 2020 si estimari pentru anii 2021-2023.

HOTARARE Nr.38 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr.37 privind completarea inventarului domcniu public al comunei Valea Calugareasca, la sectiunea „Drumuri comunalc vicinale. poduri, podete si zona de protectie a acestora” ” cu terenurile nr. cadastral 24681, 24648

HOTARARE Nr.36 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2020 si estimari 2021-2023

HOTARARE Nr.35 Privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru comunei Valea Calugareasca aferent anului 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

HOTARARE Nr.34 privind aprobarea lucrarilor propuse a fi executate din cota de dezvoltare apa-canal

HOTARARE Nr.33 privind aprobarea cumpararii tercnului in suprafa(a de 130 m.p., nr. cadastral 2468 l situat in intravilanul comunei.Valea Calugareasca, sat Valea Calugareasca in vederea realizarii proiectului „Amenajare intersectie DN l B-Valea Mantei”

HOTARARE Nr.32 privind aprobarea cumpiirarii terenului in suprafa(ii de 606 m.p .• nr. cadastral 24648, situat in intravilanul con1.Valea Calugarcasca, sat Val.ca Calugareasca in vederea realizarii proiectului ”Amenajare intersectie DN l B-Valea Mantei”

HOTARARE Nr.31 Privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi a terenului cu numar cadastral 24579, domeniu privat al localitatii, situat in satul Arva

HOTARARE Nr.30 privind atestarea in domeniul privat a terenului in suprafata de 241mp situat in satul Valea Cliluglireasca, tarlaua 14, parcela Cc 3261/111, strada Ion Ionescu Bizet.

HOTARARE Nr.29 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2020 si estimari 2021-2023

HOTARARE Nr.28 Privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea Calugareasca aferent anului 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

HOTARARE Nr.27 privind alocarea din bugetul local a sumei 10.000 lei pentru Parohia Valea Nicovani

HOTARARE Nr.26 Privind alocarea sumei de 13000 lei din bugetul local pentru finantarea Asociatiei Sportive Progresul Coslegi

HOTARARE Nr.25 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2020 si estimari 2021-2023

HOTARARE Nr. 24 Pentru validarea Dispozitiei Primarului nr.190/25.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 23 privind atestarea in domeniul privat al localitatii Valea Calugareasca, a imobilelor construite din bugetul statului inainte de anul 1989

HOTARARE Nr. 22 Privind darea in administrarea scolii Gimnaziale cu clasele I- VIII- Darvari, a terenului cu ill. cadastral 24597 din satul Pantazi

HOTARARE Nr. 21 privind aprobarea actului adifional nr. 2 la contractul nr. 259/18.02.2019 prin  care se stabilesc tarife diferenfiate pentru gestionarea deseurilor precum si sanctiunile aplicate beneficiarilor care nu colecteaza selectiv

HOTARARE Nr. 20 Privind utilizarea excedentului din anii precedenti de catre ordonatorii tertiari de credite

HOTARARE Nr. 19 Privind utilizarea excedentului din anii precedenti pentru finatarea sectiunii de dezvoltare

HOTARARE Nr. 18 privind aprobarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2020 si estimari 2021-2023

HOTARARE Nr. 17  Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Vaiea Calugareasca aferent anului 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

HOTARARE Nr. 16 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul REFACERE PODETE AFECTATE DE CALAMITATI IN COM.VALEA CALUGAREASCA, JUD.PRAHOVA

HOTARARE Nr. 15 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale “ Administrate ” utilizate pentru personalul angajat (functionarii publici si personalul contractual) m cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 14 privind aprobarea modificarii organigramei si a statuiui de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 13 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor incadrate in grad grav de handicap din comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 12 privind aprobarea numarului de asistenti personali pe anul 2020 la nivelul comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 11 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 10 privind aprobarea retelei unitatilor de invajamant de pe raza comunei Valea Calugareasca, pentru anul scolar 2020-2021

HOTARARE Nr. 9 Privind aprobarea modificarii art.1.5. MODALITATI DE PLATA de la caietele de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a terenurilor cu numerelor cadastrale 24498, 24499, 24418, situate in comuna Valea Calugareasca, sat Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 8 Privind aprobarea modificarii arti.5. MODALITATI DE PLATA de la caietul de sarcini pentru vanzarea prin prin licitatie publica terenului in suprafata de 8.143mp, domeniul privat al comunei Valea Calugareasca, sat Radila si constructiile amplasate pe acesta,

HOTARARE Nr. 7 privind aprobarea planului de actiuni si de interes local ce se vor efectua in anul 2020 de catre persoanele majore apte de munca beneficiare a prevederiior Legii nr.416/2001, privind venitui minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARARE Nr. 6 privind stingerea unor debite datorate de persoane fizice

HOTARARE Nr. 5 Privind prelungirea unor contracte de inchiriere

HOTARARE Nr. 4 privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31.12.2019

HOTARARE Nr. 3 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 2 Privind utilizarea sumei de 500.000 lei din excedentul anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de casa

HOTARARE Nr. 1 Privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar din sectiunea de dezvoltare pentru anul 2019

HOTARARE Nr 130 ·privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr 129 Privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr 128 privind aprobarea Planul annal de acfiune privind serviciile sociale pentru anul 2020 la nivelul comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova

HOTARARE Nr  127 privind aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea terenului domeniul public cu numarul cadastral 23219 in suprafata de 246 mp

HOTARARE Nr 126 privind atestarea in domeniul privat a terenului in suprafata de 423mp situat in satul Rachieri,, tarlaua 7, parcela Cc 104

HOTARARE Nr 125 privind atestarea in domeniul privat a terenului in suprafata de 3129 mp situat in satul Rachieri, strada Daliei, tarlaua 17, parcela Cc561 

HOTARARE Nr 124 privind aprobarea actului aditional la contractul de cofinantare nr.438/29.05.2018 al investitiei – infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in satele Dirvari,Pantazi, Coslegi, Radila, sate apartinatoare comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova

HOTARARE Nr 123 privind aprobarea curnpararii terenului in suprafata de 233 m.p., nr. cadastral 24600, situat in intravilanul com.Valea Calugareasca, sat Valea Calugareasca in vederea amenajarii unei parcari

HOTARARE Nr 122 privind scutirea la plata impozitului pentru persoanele care datoreaza sume mai mici de 40 de lei

HOTARARE Nr 121 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu Asociatiei Tinerii Voluntari Valea Calugareasca, in incinta Liceului Tehnologic Gheorghe Ionescu Sisesti.

HOTARARE Nr 120 privind alocarea din bugetul local a sumei 5.000 lei pentru Parohia Valea Pop ii

HOTARARE Nr 119 privind alocarea din bugetul local a sumei 5.000 lei pentru Parohia Valea Nicovani

HOTARARE Nr 118 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2020-2022

HOTARARE Nr  117 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea Calugareasca aferent anului 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr 115 Privind alocarea, din bugctul local, a sumei de 30.000 lei pentru organizarea sarbatorilor de iarna

HOTARARE Nr 114 privind aprobarea Planul de masuri pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatilor economice si sociale in sezonul de iarna 2019 -2020 la nivelul comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr 113 Privind aprobare Plan Urbanistic de Zona – Lotizare teren (S=l 1005 mp) pentru locuinte si functinuni complementare si amenajare drum acces (S.st.= 11401 mp), comuna Valea Calugareasca, sat Valea Ursoii, nr. Cadastral 22657, tarlaua 3, parcelele A55, V56/l, L56/2, DS9 (NC 24168)

HOTARARE Nr 112 privind atestarea in domeniul privat a terenului in suprafata de 224mp situat in satul Valea Calugareasca, tarlaua 12, parcela A279

HOTARARE Nr 111 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului domeniul public, cu nr. cadastral 23219, situat in T14, Pcc326/4 in suprafata de 246mp.

HOTARARE Nr 110 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului cu suprafata de 2800 mp, nr. cadastral 24580, tarlaua 78, parcela A5839 din satul Arva

HOTARARE Nr 109 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2020-2022

HOTARARE Nr 108 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea Calugareasca aferent anului 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 107 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii « INFIINTARE, DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COM. VALEA CALUGAREASCA, satele Pantazi, Darvarl, Coslegl, Rad/la»

HOTARARE Nr. 106 privind atestarea in domeniul privat a terenului in suprafata de 5980 mp situat in satul Pantazi, tarlaua 112, parcela Cc6375/l

HOTARARE Nr. 105 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru lucrari de investitii in comuna Valea Calugareasca, Judetul Prahova

HOTARARE Nr. 104 Privincl aprobarea clezmembrarii in cloui’i loturi a terenului cu numar caclastral 22037, clomeniu privat al localiti’itii, situat in satul Arva

HOTARARE Nr. 103 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor transport scolar

HOTARARE Nr. 102 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 101 PRIVIND APROBAREA STRATEG1EI LOCALE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE PENTRU PERIOADA 2020-2025 LA NIVELUL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE Nr. 100 privind atestarea in domeniul privat al Iocalitatii Valea Calugareasca, a apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 din blocul 30, scarile A si B, strada Mihai Viteazul nr. 188

HOTARARE Nr. 99 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenurilor cu nr. cadastrale 24497, 24498, 24499, 24516, 24417,24418

HOTARARE Nr. 98 privind aprobarea vanzarii directe catre proprietarii constructiei existente, a terenului cu nr, cadastral 24515, in suprafata de 1137 mp situat in satul Valea Calugareasca str, Bisericii nr,3

HOTARARE Nr. 97 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru vanzarea terenurilor cu numerelor cadastrale 24497, 24498, 24499, 24516, 24417, 24418

HOTARARE Nr. 96 privind anularea majorarilor pentru persoanele fizice si juridice

HOTARARE Nr. 95 privind alocarea sumei de 4.000 lei din bugetul local pentru organizarea evenimentului “Nunta de aur”

HOTARARE Nr. 94 privind alocarea din bugetul local a sumei 10.000 lei pentru Parohia Darvari Avand in vedere:

HOTARARE Nr. 93 privind anularea debitelor conform art. 266 alin. 2 din Legea nr.207/2015 codul de procedura fiscala

HOTARARE Nr. 92 privind aprobarea executiei bugetuiui local la data de 30.09.2019

HOTARARE Nr. 91 privind rectifcarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2020-2022

HOTARARE Nr.  90 Privind rectificarea bugetuiui de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea Calugareasca aferent anului 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 89 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2020-2022

HOTARARE Nr. 88 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea anului 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 87 pentru modificarea si completarea Hotararii nr.I8/27 februarie 2019 a Consiliului local privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale ” Administratie” utilizate pentru personalul angajat (functionarii publici si personalul contractual) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Calugareasca si modificarea organigramei si a statului de functii ale apararului de specialitate ale Primarului comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 86 privind atribuirea lotului de casa, nr. 19, nr. cadastral 22011,in satul Dirvari, conform Legii nr. 15/2003, numitului BOROS EMIL CIPRIAN

HOTARARE Nr.  85 Privind retragerea dreptului de folosinta a lotului de casa, acordat in baza Legii nr. 15/2003, in satul Dirvari, numitului Stan Mihai Nicolae

HOTARARE Nr. 84 privind aprobarea distanjei de siguranja mtre cladiri si depozitele de furaje, la nivelul comunei Valea Calugareasca, jud. Prahova

HOTARARE Nr. 83 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administrate ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica, din comuna Valea Calugareasca, pentru anul §colar 2019-2020

HOTARARE Nr. 82 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu Clubului Sportiv Valea Calugareasca, in incinta primariei Valea Calugareasca.

HOTARARE Nr. 81 Privind modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizcire- epurare in comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 80 Privind rezilierea contractului de inchiriere nr.6007/06.03.2013

HOTARARE Nr. 79 Privind alocarea, din bugetul local, a sumei de 100.000 lei pentru organizarea Sarbatorii Vinului Valea Calugareasca editia 2019

HOTARARE Nr. 78 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2020-2022

HOTARARE Nr. 77 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea Calugareasca aferent anului 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 76 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata utila de 35mp, in incinta dispensarului uman Darvari, unui cabinet individual de medicina de familie

HOTARARE Nr. 75 Privind aprobarea investitiei si incheierii contractului de cofinantare privind extinderea sistemului de distribute al gazelor naturale in satele Valea Nicovani str. Ursoii spre nr. 93 si Valea Calugareasca sti’. Aleea Zanelor

HOTARARE Nr. 74 Privind aprobarea dezmembrarii in trei loturi a terenului, situat in satul Valea Calugareasca cu numar cadastral 24354, domeniu privat al localitatii

HOTARARE Nr. 73 privind desfintarea de drept a contractului de concesiune nr.9064/07.09.2010

HOTARARE Nr. 72 Privind alocarea sumei de 13000 lei din bugetul local pentru finantarea Asociatiei Sportive Progresul Coslegi

HOTARARE Nr. 71 Privind aprobarea dezmembrarii in trei loturi a unei suprafetei de teren domeniul privat, cu numar cadastral 21657, situate in satul Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 70 privind tnfiintarea clubului sportiv de drept public Clubul Sportiv Valea Calugareasca Avand in vedere:

HOTARARE Nr. 69 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 68 privind aprobarea modificarii organigramei si statuiui de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 67 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor incadrate in grad grav de handicap din comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 66 privind asocierea comunei Valea Calugareasca cu Judeful Prahova in vederea realizarii obiectivului “Reabilitare corp cladire intrare Liceul Agricol- comuna Valea Calugareasca”

HOTARARE Nr. 65 privind asocierea comunei Valea Calugaieasca cu Judelul Prahova in vederea realizarii obiectivului “Reabilitare , modernizare si transformare camin nefamilisti nr.2, p+4 in locuinte sociale”

HOTARARE Nr. 64 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2020-2022

HOTARARE Nr. 63 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea Calugareasca aferent anuiui 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 62 privind atribuirea denumirii terenului de sport din satul Darvari in „Teren de sport VASILE ALEXANDRU”

HOTARARE Nr. 61 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2019-2020

HOTARARE Nr. 60 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieii pentru Comuna Vaiea Calugareasca aferent anului 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 59 privind aprobarea Planul anual de actiune privind serviciile sociale pentru anui 2019 la nivelul comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 58 privind aprobarea inclicatorilor tehnico-econoinici actualizati in unna finalizarii proceditrilor de atribuirc pcntrii obiectivul REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, COMUNA VALEA CALUCAREASCA, JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE Nr. 57 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin prin licitatie publica terenului in suprafata de 8,143mp, domeniul privat al comunei Valea Calugareasca, sat Radila si constructiile amplasate pe acesta

HOTARARE Nr. 56 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin prin licitatie publica a terenului in suprafafa de 4076 mp, domeniul privat al comunei Valea Calugareasca. sat Coslegi T6, P 599, 601/8/1,nr. Cadastral 22283

HOTARARE Nr. 55 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a terenului in in suprafata de 431 mp, domeniul privat al comunei Valea Calugareasca, sat Darvari, cu nr. cadastral 21993 situat in tarlaua 113

HOTARARE Nr. 54 privind vanzarea prin licitatie directa catre riverani, a terenului in suprafata de 734, nr. cadastral 24395 T 16, P. A 423 in satul Rachieri

HOTARARE Nr. 53 privind vanzarea prin licitatie directa catre riverani, a terenului in suprafata de 734, nr. cadastral 24395 T 16, P. A 423 in satul Rachieri

HOTARARE Nr. 52 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenurilor cu nr. cadastrale 21357 si 21358, T97 parcela 6258/7/1 in satul Arva (in spatele statiei de epurare)

HOTARARE Nr. 51 Privind aprobarea investitiei si incheierii contractului de cofmantare privind extinderea sistemului de distributie al gazelor naturale in satele Rachieri (Rozelor, Garoafei, Crizantemei, si Trandafirirlor) sat Valea Calugareasca (str. Aleea Zeifei), sat Valeea Popii (str. Valcelei), sat Valea Popii (str. Tudor Arghezi), sat Valea Nicovani (din str. Mihai Viteazul spre nr. 303)

HOTARARE Nr. 50 privind modificarea denumirii bazei sportive din Comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 49 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Vatea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2019-2020

HOTARARE Nr. 48 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Vaiea Caiugareasca aferent anului 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 47 privind alegerea presedintelui de sedinta 

HOTARARE Nr. 46 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 45 privind aprobarea Planului de aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta specifice provocate de cutremure si/sau alunecari de teren

HOTARARE Nr. 44 privind modificarea structurii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 43 Privind retragerea dreptului de folosinta a loturilor de casa, acordate in baza Legii nr. 15/2003, in satul Dirvari, persoanelor care nu s-au conformat hotararii de atribuire

HOTARARE Nr. 42 Privind aprobarea dezmembrarii in trei loturi a unei suprafete de teren , domeniul privat al localitatii cu numar cadastral 22854, situata in satul Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 41 privind completarea domeniului public al comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova cu imobilul (teren) nr. cadastral 24355, situat in satul Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 40 privind transferul din proprietatea privata in proprietatea publica a comunei Valea Calugareasca a ternului cu nr. Cadastral 24355

HOTARARE Nr. 39 privind modificarea si coinpletarea HCL nr. 28/20.03.2018 privind Nomenclatorul stradal al Comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 38 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 37 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a imobilelor cu nr. Cadastrale 24335, 22140, 21993, 24395, 22283 , 22246, 21357, 21358 si apartament nr. 10 din blocul 30CD

HOTARARE Nr. 36 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HOTARARE Nr. 35 privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru fmantarea Bisericii Izvorul Tamaduirii, Parohia Gura Vaii

HOTARARE Nr. 34 Privind utilizarea excedentului din anii precedenti de catre ordonatorii tertian de credite Avand in vedere :

HOTARARE Nr. 33 Privind utilizarea excedentului din anii precedenti pentru finatarea sectiunii de dezvoltare Avand in vedere :

HOTARARE Nr. 32  Privind alocarea din bugetul local a sumei de 17000 lei pentru fmantarea unor asociatii sportive din comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 31 privind aprobarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2019-2020

HOTARARE Nr. 30 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea Caiugareasca aferent anului 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 29 privind predarea in folosinta prin contract de comodat pe toata durata de existenta a extinderii retelei de alimentare cu energie electrica, in satul Darvari

HOTARARE Nr. 28 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

HOTARARE Nr. 27 privind aproba rea indicatorilor econom ici actualizati , ca urmare a cresterii salariului minim brut pe tara in domeniul „constructii” pentru obiectivul de investitii REABILITARE si MODERNIZARE DISPENSAR IN COM.VALEA CALUGAREASCA, JUD.PRAHOVA

HOTARARE Nr. 26 Privind aprobarea inventarului domeniului public si privat al Comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 25 privind atribuirea in regim de inchiriere a unei locuinte sociale din comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 24 privind aprobarea executiei bugetului local pe anul 2018

HOTARARE Nr. 23 privind modificarea listei de investitii provizorie pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019

HOTARARE Nr. 22 privind modificarea caietului de sarcini pentru vanzarea directa a terenului in suprafaja de 638 nmp, domeniul privat al comunei Valea Calugareasca catre S.C Tudor Patiprod SES SRL, proprietara constructiilor situata pe acest teren

HOTARARE Nr. 21 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Zona – „ -SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (13251 mp) din ”ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE” in ”ZONĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII” (Supr. studiată ~ 19820 mp),

HOTARARE Nr. 20 privind modificarea listei de investiţii provizorie pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019

HOTARARE Nr. 19 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Zona – „Extindere intravilan (S-1937 mp) si schimbare destinaţie teren intravilan (S-2143 mp) din zona locuinţe in zona mixta locuinţe si institutii, servicii si zona cai de comunicaţii rutiere pentru amplasare pensiune agroturistica -Suprafaţa studiata-12696 mp) in satul Virfurile

HOTARARE Nr. 18 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Calugareasca, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019

HOTARARE Nr. 17 privind aprobarea modificării organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 16 Privind reînnoirea contractului de închiriere nr.7701/25.04.2014

HOTARARE Nr. 15 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 14  privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Valea Călugărească, pentru anul şcolar 2019-2020 

HOTARARE Nr. 13  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARARE Nr. 12 Privind reinnoirea contractului de inchiriere nr. 1021/04.02.2004

HOTARARE Nr. 11 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pe semestrul II al anului 2018 şi stabilirea măsurilor pentru eficienţi zare a acestei activităţi

HOTARARE Nr. 10  privind mandatarea Primarului Comunei Valea Călugărească, de a realiza şi întocmi Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Valea Călugărească, pentru activitatea desfasurata in anul 2018

HOTARARE Nr. 9 Privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a terenului, situat în satul Valea Călugărească cu număr cadastral 22854, domeniu privat al localităţii

HOTARARE Nr. 8 privind aprobarea planului de acţiuni si de interes local ce se vor efectua in anul 2019 de către persoanele majore apte de munca beneficiare a prevederilor Legii nr.416/2,001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

HOTARARE Nr. 7 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social si a Programului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

HOTARARE Nr. 6 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Calugareasca, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019

HOTARARE Nr. 5 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor Încadrate in grad grav de handicap din comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 4 privind aprobarea numărului de asistenţi personali pe anul 2019 la nivelul comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 3 privind aprobarea listei de investitii provizorie pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019

HOTARARE Nr. 2 Privind utilizarea sumei de 500.000 lei din excedentul anilor precedenţi pentru acoperirea golurilor temporare de casa

HOTARARE Nr. 1 Privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar din secţiunea de dezvoltare pentru anul 2018

HOTARARE Nr. 158 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 157 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 156 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII DINTRE COMUNA VALEA CALUGAREASCA SI CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA. IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI: „MODERNIZARE STRADA VALEA MANTEI – COLONIE”
HOTARARE Nr. 155 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA
HOTARARE Nr. 154 PRIVIND INFIINTAREA SI ORGANIZAREA POLITIEI LOCALE VALEA CALUGAREASCA PRIN REORGANIZAREA POLITIEI COMUNITARE
HOTARARE Nr. 153 PRIVIND ATRIBUIREA TERENULUI DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA. TINERILOR BENEFICIARI AI LEGII NR. 15/2003
HOTARARE Nr. 152 PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE DARE IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU ASOCIATIEI „TINERII VOLUTARI -VALEA CALUGAREASCA”. IN INCINTA IMOBILULUI COLEGIULUI AGRICOL „GHEORGHE IONESCU SISESTI” VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 151 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR S.I TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011 POTRIVIT LEGII 571/2003 – LEGEA PRIVIND CODUL FISCAL
HOTARARE Nr. 150 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 149 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 148 PRIVIND CONSTITUIREA COTEI DE DEZVOLTARE PENTRU SERVICIUL DE CANALIZARE – EPURARE AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 147 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 146 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 145 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII DINTRE COMUNA VALEA CALUGAREASCA SI CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI: ” COMPLETARE SISTEME CLASICE DE INCALZIRE CU GAZE. CU SISTEME CARE UTILIZEAZA ENERGIA SOLARA, LA UNITATILE SCOLARE DIN COMUNA VALEA CALUGAREASCA”
HOTARARE Nr. 144 PRIVIND AMPLASAREA UNOR RELANTISOARE IN SATUL RADILA. COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 143 PRIVIND APROBAREA RETELEI UNITATILOR DE LNVATAMANT DE PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 142 PRIVIND APROBAREA ADEZIUNII CAMINULUI CULTURAL VALEA CALUGAREASCA LA „ASOCIATIA ASEZAMINTELOR CULTURALE” DIN ROMANIA
HOTARARE Nr. 141 PRIVIND APROBAREA DISTANTEI DE SIGURANTA INTRE CONSTRUCTIILE CIVILE SI DEPOZITELE DE FURAJE
HOTARARE Nr. 140 PRIVIND RESTRICTIONAREA ACCESULUI MIJLOACELOR DE TRANSPORT MAI MARI DE 5 TONE PE DRUMUL VICINAL- BISERICA DIRVARI – SPRE BALASTIEREA DIRVARI
HOTARARE Nr. 139 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI STOICA DANIELA AMALIA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR. I GHITA VALERIA
HOTARARE Nr. 138 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII A CATE 2MP. TEREN DOMENIU PUBLIC, IN PATRU LOCATII IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA, PENTRU AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE
HOTARARE Nr. 137 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI CU PRIVIRE LA CONTRACTAREA FINANTARII S.I APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL INTITULAT EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA. JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 136 PRIVIND STABILIREA GRAFICULUI DE TRANSPORT AL ELEVILOR CU CELE 2 MICROBUZE SCOLARE
HOTARARE Nr. 135 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 134 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 133 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2011 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 132 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII A 10 MP TEREN DOMENIU PUBLIC IN ZONA CENTRALA A SATULUI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 131 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI TABUS IOANA ANDREEA SI TABUS GHEORGHE PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 130 PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI ATRIBUIT CONFORM LEGII NR. 15/2003
HOTARARE Nr. 129 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL2010
HOTARARE Nr. 128 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 127 PRIVIND DELEGAREA ACTIVITATII DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR IN INSTITUTIILE PUBLICE SI APROBAREA PRETULUI
HOTARARE Nr. 126 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTIJII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 125 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 124 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA. A TERENULUI DOMENIUL PUBLIC. IN SUPRAFATA DE 200 MP. SITUAT IN SAT VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 123 PENTRU MODIFICAREA ART.2 DIN HCL NR.L 10/2009. PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A SUPRAFETEI DE TEREN 741874.28 MP
HOTARARE Nr. 122 PRIVIND MODIFICAREA PROCEDURII DE VANZARE A TERENULUI DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, IN SUPRAFATA DE 5850 MP, NUMAR CADASTRAL 11108.TARLAUA 1. PARCELA CC 120
HOTARARE Nr. 121 PRIVIND APROBAREA AMPLASARII STATUII OMULUI DE STIINTA ION IONESCU IN CURTEA SCOLII CU CLASELE I-VIII SAT VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 120 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PEANUL2010
HOTARARE Nr. 119 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 118 PRIVIND APROBAREA DIMINUARII SUPRAFETEI CONCESIUNATE CU 53.10 MP CATRE SC T.G.O.INVEST SRL
HOTARARE Nr. 117 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 116 PRIVIND INCREDINTAREA DIRECTA A TERENULUI DE SPORT DIN SATUL PANTAZI, PRIN CONTRACT DE COMODAT CATRE ASOCIATIA SPORTIVA „VIITORUL” PANTAZI
HOTARARE Nr. 115 PRIVIND INCREDINTAREA DIRECTA A TERENULUI DE SPORT SI SALII DE FESTIVITATI, DIN SATUL DARVARI, PRIN CONTRACT DE COMODAT CATRE ASOCIATIA SPORTIVA „VITICULTORUL” DARVARI
HOTARARE Nr. 114 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A TERENULUI CU DESTINATIA SPORT SITUAT IN TARLAUA 4 PARCELA 511. SAT DARVARI
HOTARARE Nr. 113 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII DIRECTE UNEI SUPRAFETE DE 150 MP TEREN DOMENIU PRIVAT, SAT ARVA
HOTARARE Nr. 112 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A BAZEI SPORTIVE „TITI IORDANESCU” SATUL VALEA CALUGAREASCA, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 111 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI REFERITOR LA MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI .”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA”
HOTARARE Nr. 110 PENTRU APROBAREA MODIFICARII CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND VANZAREA TERENURILOR, OCUPATE DE HALDELE DE CENUSI PIRITICE
HOTARARE Nr. 109 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 108 PRIVIND MODITLCAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 107 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII COMUNEI VALEA CALUGAREASCA CU ALTE AUTORITATI LOCALE SI REPREZENTANTI AI SECTORULUI PRIVAT SI AI SOCIETATII CIVILE, IN VEDEREA CONSTITUIRII GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA „VALEA CRICOVULUI”
HOTARARE Nr. 106 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 105 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNEI SUPRAFETE UTILE DIN INCINTA DISPENSARULUI UMAN, SAT DARVARI, PENTRU INFIINTAREA UNUI PUNCT FARMACEUTIC
HOTARARE Nr. 104 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2200 MP, SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC 89/1 CU NUMAR CADASTRAL 10838
HOTARARE Nr. 103 PRIVIND STABILIREA GRAFICULUI DE TRANSPORT AL ELEVILOR CU CELE 2 MICROBUZE SCOLARE
HOTARARE Nr. 102 PRIVIND STABILIREA FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 101 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 100 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 99 PRIVIND ALOCAREA DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR LOCALE, A SUMEI DE 1.500 LEI PENTRU ZONELE SINISTRATE DIN MOLDOVA
HOTARARE Nr. 98 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU VANZAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 422.431MP, CU NUMAR CADASTRAL 11109, SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC20, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 97 PENTRU MODIFICAREA ART.L SI ART.2 DIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.44/07.04.2010, PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA, A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 422.431 MP, CU NR.CADASTRAL 11109, SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC20, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 96 PRIVIND APROBAREA CAIETELOR DE SARCINI PENTRU VANZAREA TERENURILOR DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI, OCUPATE DE HALDELE DE CENUSJ PIRITICE SI BATALUL DE FOSFOGIPS
HOTARARE Nr. 95 PRIVIND APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE, IN VEDEREA VANZARII TERENURILOR DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI, OCUPATE DE HALDELE DE CENUSI PIRITICE SI BATALUL DE FOSFOGIPS
HOTARARE Nr. 94 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII COMUNEI VALEA CALUGAREASCA IN PARTENERIAT CU CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, PENTRU EXECUTIA DE TROTUARE PIETONALE SI SANTURI PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE, PE TERITORIUL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, PE O LUNGIME DE 14KM.
HOTARARE Nr. 93 PRIVIND APROBAREA MAJORARII SUPRAFETEI DE TEREN CONCESIONATA PRIN CONTRACTUAL NR.3580/2003, CU 192 MP, TEREN SITUAT IN TARLAUA 11, PEC 358/2, SAT VALEA POPII
HOTARARE Nr. 92 PRIVIND APROBAREA VANZARII TERENULUI OCUPAT DE BATALUL DE FOSFOGIPS IN SUPRAFATA DE 255797 MP, CU NR. CADASTRAL 11194, SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC 121 , DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI
HOTARARE Nr. 91 PRIVIND APROBAREA VANZARII LOTURILOR DE TEREN OCUPATE DE HALDELE DE CENUSI PIRITICE
HOTARARE Nr. 90 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE IN VEDEREA VANZARII TERENULUI OCUPAT DE BATALUL DE FOSFOGIPS A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 255797MP CU NUMAR CADASTRAL 11194 , SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC 121
HOTARARE Nr. 89 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE IN VEDEREA VANZARII LOTURILOR DE TEREN OCUPATE DE HALDELE DE CENUSI PIRITICE
HOTARARE Nr. 88 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII UNUI SPATIU AVAND DESTINATIA DE CABINET MEDICAL
HOTARARE Nr. 87 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A IMOBILULUI SITUAT IN TARLAUA 17 PARCELA CC 504, SAT RACHIERI
HOTARARE Nr. 86 PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI ATRIBUIT CONFORM LEGII NR. 15/2003
HOTARARE Nr. 85 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 25 HA, IN SATUL COSLEGI, COMUNA VALEA CALUGAREASCA, IN VEDEREA INFIINTARII UNEI EXPLOATATII PISCICOLE
HOTARARE Nr. 84 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI GUTUI NICOLETA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR. I CRISTEA VASILE
HOTARARE Nr. 83 PRIVIND APROBAREA MAJORARII VALORII COTIZATIEI ANUALE A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,,PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA” LA 0,401EI/LOCUITOR
HOTARARE Nr. 82 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL2010
HOTARARE Nr. 81 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 80 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI GORNEANU VALENTIN SI GORNEANU ELENA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 79 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI CARATA CONSTANTIN DANIEL SI CARATA SIMONA CRISTINA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 78 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI STAN AUREL SI STAN NICOLETA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 77 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI DUMITRU PETRE GIGI SI DUMITRU ROXANA-GEORGIANA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 76 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI PETRESCU IONEL SI PETRESCU ELENA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 75 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI RADU CORNELIU SI RADU ELENA MADALINA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 74 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TEREN EXTRAVILAN, SAT COSLEGI, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 73 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL DIN SATUL VALEA CALUGAREASCA, SITUAT IN TARLUA T7, PARCELA CC 62/1, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 72 PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE POSTURI PERSONAL NEDIDACTIC DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 71 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 70 PRIVIND VANZAREA DIRECTA A TREI LOTURI CATRE PROPRIETARII RIVERANI, DIN TERENUL DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SAT ARVA
HOTARARE Nr. 69 PRIVIND DEZMEMBRAREA IN CINCI LOTURI A TERENULUI DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SAT ARVA, IN SUPRAFATA DE 1709 MP, SITUAT IN TARLAUA 2 PARCELELE CC 179/2 SI A 180 CU NUMAR CADASTRAL 10727
HOTARARE Nr. 68 PRIVIND VANZAREA DIRECTA A BOXEI AFERENTA APARTAMENTULUI DIN BLOCUL L, ET.S, AP.L DIN VALEA CALUGAREASCA, SAT VALEA CALUGAREASCA NR.135
HOTARARE Nr. 67 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 66 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA LA 31 DECEMBRIE 2009
HOTARARE Nr. 65 PENTRU COMPLETAREA HCL NR.28/10.03.2010 PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR SUME PRIVIND FINANTAREA UNOR ASOCIATII SPOTIVE DE PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 64 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL2010
HOTARARE Nr. 63 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 62 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ORGANIZAREA SARBATORII ZILEI DE 1 IUNIE „SARBATOAREA COPILARIEI EDITIA A-II-A.
HOTARARE Nr. 61 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND VANZAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 422.431 MP, SITUATA IN TARLAUA 1, PARCELA CC20, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 60 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII LA PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, AXA PRIORITARA 5. DEZVOLTAREA DURABILA SI PROMAVAREA TURISMULUI, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.3. PROMOVAREA POTENTIALULUI TURISTIC SI CREEAREA INFRASTRUCTURII NECESARE, IN SCOPUL CRESTERII ATRACTIVITATII ROMANIEI CA DESTINATIE TURISTICA
HOTARARE Nr. 59 PRIVIND DIMINUAREA SUPRAFETEI DE ISLAZ COMUNAL DIN SATUL PANTAZI, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 58 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU „REALIZARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCTIE A ENERGIEI ELECTRICE PRIN VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE SOLARE, IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 57 PRIVIND APROBAREA SOLICITARII DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU PROIECTUL INTITULAT „REALIZARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCTIE A ENERGIEI ELECTRICE PRIVIND VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE SOLARE, IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 56 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII „TITI IORDANESCU” , BAZEI SPORTIVE CHIMISTUL DIN COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 55 PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 27 PRIVIND ALOCAREA UNOR SUME PRIVIND FINANTAREA UNOR PAROHII PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 54 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 53 PRIVIND AROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5850 MP, NUMAR CADASTRAL 11108, SITUAT IN TARLAUA 1, LOTUL 2, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 52 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND VANZAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5850 MP, NUMAR CADASTRAL 11108, SITUAT IN TARLAUA 1, LOTUL 2, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 51 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5850 MP, NUMAR CADASTRAL 11108, SITUAT IN TARLAUA 1, LOTUL 2, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 50 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 150 MP, SITUAT IN SATUL VALEA URSOI, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 49 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI NEAGU MARIA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR. I RUSU ELISABETA
HOTARARE Nr. 48 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI SPANU MARIANA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR. I SPANU GHEORGHE CRISTIAN
HOTARARE Nr. 47 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE DOMENIUL PUBLIC
HOTARARE Nr. 46 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC SI AL INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU „INLOCUIRE SISTEME CLASICE DE INCALZIRE CU GAZE, CU SISTEME CE UTILIZEAZA ENERGIA SOLARA, COMUNA VALEA CALUGAREASCA@
HOTARARE Nr. 45 PRIVIND APROBAREA PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE AL POLULUI DE CRESTERE PLOIESTI – PRAHOVA
HOTARARE Nr. 44 PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 422.431 CU NR. CADASTRAL 11109, SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC20, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 43 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND VANZAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 422.431 MP, SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC20, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 42 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 422.431 MP SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELE CC20, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 41 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EXAMINARE A SOLICITARILOR DE CASE PENTRU SPECIALISTI
HOTARARE Nr. 40 PRIVIND APRIBAREA PARTICIPARII COMUNEI VALEA CALUGAREASCA LA PROGRAMUL „RECUNOASTEREA STATULUI ROMANESC – 10 CLASE PENTRU SPECIALISTI”
HOTARARE Nr. 39 PRIVIND INCHIRIEREA A 2000 MP, TEREN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SITUAT IN TARLAUA 10 PARCELE CC36, SAT VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 38 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICTATIE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 25 HA, SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SAT COSELGI
HOTARARE Nr. 37 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A IMOBILULUI SITUAT IN TARLAUA 10 PARCELA CC36, SAT VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 36 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 7,93 HA SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 35 PRIVIND APROBAREA VANZARII SUPRAFETEI DE TEREN DE 365 MP SI A CONSTRUCTIEI IN SUPRAFATA DE 48 MP, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 34 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII TEREN, DOMIENIUL PUBLIC INTRE STADIONUL „CHIMISTUL” SI DRUMUL COMUNAL EFORIE
HOTARARE Nr. 33 PRIVIND DESEMNAREA SEFULUI SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 32 PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE PASUNAT IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 31 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 30 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 100.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 29 PRIVIND NEINCASAREA TAXEI DE PASUNAT PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 28 PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR SUME PRIVIND FINANTAREA UNOR ASOCIATII SPORTIVE PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 27 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PRIVIND FINANTAREA UNOR PAROHII DE PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 26 PRIVIND UTILIZAREA FONDULUI DE RULMENT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA IN ANUL 2010 PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA
HOTARARE Nr. 25 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 24 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 23 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI BABAN MIHAELA GEORGIANA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR. I ANGHEL ANDREI
HOTARARE Nr. 22 PRIVIND STABILIREA UNOR SUPLIMENTE SALARIALE PENTRU FUNCTIILE PUBLICE LOCALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI PENTRU ANUL 2010
HOTARARE Nr. 21 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ECOLOGIZARE AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 20 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 416 MP FAMILIEI VASILE VALENTIN SI VASILE NICULINA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 19 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 500 MP FAMILIEI NITU CONSTANTIN SI NITU MONICA-DANIELA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 18 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 499 MP FAMILIEI PROROCU VASILE SI PROROCU EUGENIA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 17 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII INTERNE DE ACHIZITII PUBLICE PRIN INCREDINTAREA DIRECTA
HOTARARE Nr. 16 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „RETEA GAZE NATURALE IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA”
HOTARARE Nr. 15 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 26846 MP SITUAT IN TARLAUA 97, PARCELA A 6258/7/1
HOTARARE Nr. 14 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE CAPTARE, TRATARE, POMPARE, DISTRIBUTIE APA POTABILA SI CANALIZARE NR. 4518/ 01.07.2002
HOTARARE Nr. 13 PRIVIND MAJORAREA PRETULUI PENTRU ACTIVITATILE SPECIFICE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 12 PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE PUNCTAJ PRECUM SI STABILIREA CRITERIILOR SUPLIMENTARE FATA DE CELE PREVAZUTE DE LEGEA NR. 15/2003, IN VEDEREA ATRIBUIRII TERENURILOR PENTRU CONSTRUIREAUNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 11 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII UNEI SUPRAFETE DE 200 MP TEREN DOMENIUL PUBLIC PENTRU CONSTRUIREA TERASA IN SATUL VALEA CALUGAREASCA, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 10 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN SATELE VALEA POPII, VALEA POIENII, VALEA LARGA, RACHIERI, DIN COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 9 PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, DE A REALIZA SI INTOCMI RAPORTUL DE EVALUARE AL PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 16 MAI 2009 – 31 DECEMBRIE 2009
HOTARARE Nr. 8 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATUTULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 7 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3982 MP, SITUAT IN SATUL VALEA URSOI, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 6 PRIVIND MENTINEREA RETELEI SCOLARE SI A UNITATILOR DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 5 PRIVIND REALIZAREA SI STABILIREA LIMITELOR MINIME ALE VENITURILOR OBTINUTE IN GOSPODARIE DIN VALORIFICAREA CRESTERII ANIMALELOR, A CULTIVARII SI INSTRAINARII TERENURILOR SI ALTOR BUNURI PRECUM SI A VENITURILOR DIN MUNCA OCAZIONALA
HOTARARE Nr. 4 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2175 MP, SITUAT IN SATUL VALEA CALUGAREASCA, TARLAUA 10, PARCELA CC32, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 3 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA PROIECTULUI „REABILITARE SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE IN JUDETUL PRAHOVA” A TERENULUI PENTRU CONSTRUCTIA / EXTINDEREA / REABILITAREA NOILOR INVESTITII AFERENTE ACESTUIA
HOTARARE Nr. 2 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII TEREN DOMENIU PUBLIC PENTRU AMPLASARE CABINE METALICE CARE AU INCORPORATE BANCOMAT SI AUTOMAT PENTRU PLATA FACTURILOR
HOTARARE Nr. 1 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC CU INVESTITIA REALIZATA PRIN PROGRAMUL SAPARD „CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE”

HOTARARE Nr. 137 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 136 PRIVIND NOMENCLATORUL DOCUMENTELOR INREGISTRATE, CREATE SI SUPUSE TERMENELOR DE PASTRARE CARE CONTINE FONDUL ARHIVISTIC AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 135 PRIVIND APROBAREA PREDARII CATRE SC JOVILA CONSRUCT SRL A STATIEI DE EPURARE SI RETELEI DE CANALIZARE, INVESTITIE REALIZATA PRIN PROGRAMUL SAPARD
HOTARARE Nr. 134 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA A UNUI SPATIU ASOCIATIEI „TINERII VOLUNTARI VALEA CALUGAREASCA” , IN INCINTA IMOBILULUI COLEGIULUI AGRICOL „GHEORGHE IONESCU SISESTI” VALEA CALUGARESACA
HOTARARE Nr. 133 PRIVIND TRECEREA TERENULUI AFERENT PUNCTULUI DE LANSARE RACHETE ANTIGRINDINA SI CRESTEREA PRECIPITATIILOR DIN ADMINISTRAREA DIRECTIEI PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA PRAHOVA IN STRUCTURA ADMINISTRATIEI SISTEMULUI NATIONAL ANTIGRINDINA SI DE CRESTERE A PRECIPITATIILOR
HOTARARE Nr. 132 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2500MP. SITUAT IN SAT VARFURI, TARLAUA 6, PARCELA F398
HOTARARE Nr. 131 PENTRU REVOCAREA H.C.L. NR 96/27.09.2007 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 500MP PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 130 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 129 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 128 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI DOBRE MIHAELA SI FLORIN PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 127 PRIVIND REVOCAREA HCL NR.33/19.05.2008 RESPECTIV HCL NR.68/27.12.2008 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 500 MP PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 126 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 125 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA VALEA CALUGARESCA
HOTARARE Nr. 124 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 442990,66 MP.
HOTARARE Nr. 123 PRIVIND ALOCAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A TERENULUI DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SAT ARVA
HOTARARE Nr. 122 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA PAROHIEI NICOVANI
HOTARARE Nr. 121 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15000 LEI DIN BUGETUL LOCAL SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 120 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 119 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 118 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIU PUBLIC AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 117 PRIVIND DELIMITAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1000 MP, PENTRU INFIINTARE CRESA
HOTARARE Nr. 116 PRIVIND APROBAREA DEPLASARII UNOR CONSILIERI LOCALI IN REPUBLICA MOLDOVA, SATUL SADACLIA, RAIONUL BASARABEASCA, PENTRU A PARTICIPA LA SARBATOAREA „ZIUA VINULUI”
HOTARARE Nr. 115 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A TERENULUI DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 114 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 113 PRIVIND APROBAREA AMPLASARII UNEI CRUCI IN CURTEA CAMINULUI CULTURAL, SAT ARVA
HOTARARE Nr. 112 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE A TERENULUI SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SAT ARVA.
HOTARARE Nr. 111 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE A TERENULUI SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SAT PANTAZI.
HOTARARE Nr. 110 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 741874,28 MP.
HOTARARE Nr. 109 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 108 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 107 PRIVIND ELABORAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 106 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 105 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI OPROIU FLORICA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR.I VOICU IULIANA – IONELA
HOTARARE Nr. 104 PRIVIND TRECEREA IN DOMENIUL PUBLIC SI APROBAREA COMPLETARII INVENTARULUI DOMENIU PUBLIC, CU TERENUL IN SUPRAFATA DE 2200MP. TARLAUA1, PARCELA CC 89/1
HOTARARE Nr. 103 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2200 MP, SITUAT IN TARLAUA1, PARCELE CC 89/1 CU NR. CADASTRAL 10838
HOTARARE Nr. 102 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPRTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A TERENULUI DIMENIU PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGARESACA SAT PANTAZI
HOTARARE Nr. 101 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 100 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 99 PRIVIND ARONDAREA UNITATILOR DE INVATAMANT PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 98 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI RUSU DOBRITA IOANA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR.I RUSU CATALINA FLORENTINA
HOTARARE Nr. 97 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 96 PRIVIND SCOATEREA LA VANZARE PRIN LICITATIE A MIJLOCULUI FIX BARCA SPANIA 4750
HOTARARE Nr. 95 PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 390 MP. PRIN ORDIN AL PREFECTULUI NIMITEI ZOSIM MARILENA CAMELIA
HOTARARE Nr. 94 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A FUPRAFETEI DE 281 MP FAMILIEI MURESAN VASILE RAZVAN SI MURESAN MIHAELE DANA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 93 PRIVIND APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE „PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR – PRAHOVA
HOTARARE Nr. 92 PRIVIND APROBAREA APLICARII LA PROGRAMUL DE INLOCUIRE SAU COMPLETARE A SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE CU SISTEME CARE UTILIZEAZA ENERGIE SOLARA SI APROBAREA CONTRACTARII FINANTARII PRIN FONDUL DE MEDIU PENTRU ACEST PROGRAM
HOTARARE Nr. 91 PRIVIND APROBAREA SOLICITARII DE FINANTARE PRIN FONDUL EUROPEAN PENTRU AGICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
HOTARARE Nr. 90 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 81/03.07.2009 PENTRU ASOCIEREA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA CU JUDETUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDETEAN IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVELOR DE INVESTITIE: „EXTINDERE SI REABILITARE RETEA APA POTABILA”, RESPECTIV „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE”
HOTARARE Nr. 89 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, PROIECTULUI TEHNIC SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU „AMENAJARE PARCARE IN CENTRUL CIVIC COM. VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 88 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU „REABILITAREA DRUMURILOR LOCALE IN SATELE DARVARI SI COSLEGI. COM. VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 87 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU „IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL, REABILITARE CAMIN CULTURAL SI INFIINTARE CRESA IN COM. VALEA CALUGARESACA”
HOTARARE Nr. 86 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 85 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 84 PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR LA APA POTABILA
HOTARARE Nr. 83 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, PENTRU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE, CU SISTEMELE CARE UTILIZEAZA ENERGIE SOLARA
HOTARARE Nr. 82 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 63/20.05.2009, PRIVIND APROBAREA APLICARII LA PROGRAMUL DE INLOCUIRE SAU COMPLETARE A SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE CU SISTEME CARE UTILIZEAZA ENERGIA SOLARA SI APROBAREA SOLICITARII DE FINANTARE PRIN FONDUL DE MEDIU PENTRU ACEST PROGRAM
HOTARARE Nr. 81 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA CU JUDETUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDETEAN IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVELOR DE INVESTITIE „EXTINDERE SI REABILITARE RETEA APA POTABILA”, RESPECTIV „EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE”
HOTARARE Nr. 0 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 0 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 0 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI MAIOR ADRIANA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR.I SOLOMON STEFAN
HOTARARE Nr. 0 ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI OPROIU NICOLAE PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE UNIFAMILIALE
HOTARARE Nr. 0 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 286 MP FAMILIEI TUNI MARIAN BOGDAN SI TUNI ALEXANDRINA MAGDALENA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 0 PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 27/28.08.2008 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA
HOTARARE Nr. 0 PRIVIND MODALITATEA DE ATRIBUIRE A SERVICIULUI DE INTRETINERE A PARCULUI DE AGREMENT DIN CENTRUL COMUNEI

Sari la conținut

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close