HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE

1) Hotărâri adoptate de consiliul local

2) Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri

3) Registrul pentru evidenţa hotărârilor