PROCES-VERBAL de afisare salarii Incheiat astazi 02.10.2020, cu ocazia afisarii salariilor din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Calugareasca, la data de 30 sept.2020.

HOTARARE Nr. 87 pentru modificarea si completarea Hotararii nr.I8/27 februarie 2019 a Consiliului local privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale ” Administratie” utilizate pentru personalul angajat (functionarii publici si personalul contractual) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Calugareasca si modificarea organigramei si a statului de functii ale apararului de specialitate ale Primarului comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 6 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Calugareasca, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019