HOTARARE Nr. 87 pentru modificarea si completarea Hotararii nr.I8/27 februarie 2019 a Consiliului local privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale ” Administratie” utilizate pentru personalul angajat (functionarii publici si personalul contractual) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Calugareasca si modificarea organigramei si a statului de functii ale apararului de specialitate ale Primarului comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 6 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Calugareasca, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019