Anunturi1 – Comuna Valea Călugărească

12/02/2021- ANUNT indivudual pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

09/02/2021 –PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 6975 09/02/2021 Intrucat actul administrativ fiscal 1 ) 6156 DIN 26/01/2021 pentru d -ul BALASA DANIEL, SERBAN ADRIAN nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de comunicare previizute la art. 47 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscalii, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul PETRE IONELA CALIOPA in functie de inspector am procedat, ill conformitate cu dispozitiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscalii, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

                   PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 6973 09/02 /2021 intruciit actul adrninistrativ fiscal 1 ) 6156 DIN 26/0112021 pentru d -ul COVERGA CRISTIAN MARIAN , DUMITRACHE LUIZA LUCIANA , nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificiirile si completiirile ulterioare, subsemnatul PETRE IONELA CALIOPA in functie de inspector am procedat, in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificiirile si completiirile ulterioare, la comunicarea actului adrninistrativ fiscal prin publicitate. In acest sens s-a afisat in data de 26/01/2021 , concomitent la sediul PRIMARIA V ALEA CALUGAREASCA si pe pagina de Internet secretariat@primariavaleacalugareasca.ro, anuntul nr. 6156 din data de 26/01/2021 .

03/02/2021 ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate Model 2016 ITL 027 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.4754/13.01.2021 si 4753/13.01.2021, pe numele BRATU VASILE, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/25.01.2021, atasata la dosar. Actul administrativ fiscal poate fi consultat

01/02/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 20712015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.5133114.01.2021 si 5132/14.01.2021, pe numele MARIN MIHAELA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/25.01.2021, atasata la dosar.

26/01/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili: Nr. inregistrare 6156/26.01.2021 pentru Balasa Daniel si Serban Adrian

 26/01/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.4716/13.01.2021 si 4715/13.01.2021, pe numele MANOLE ALIN MARIUS, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/18.01.2021, atasata la dosar.

                      –ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea m. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

 26/01/2021  – ANUNT COLECTIV pentru conrnnicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea m. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili: Nr. inregistrare 6157/26.01.2021 pentru Coverga Cristian Marian si Dumitrache Luiza Luciana

26/01/2021 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.4794/13.01.2021 si 4793/13.01.2021, pe numele GEAMBASU GEORGIANA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/25.01.202 I, atasata la dosar.

26/01/2021 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.5141/14.01.2021 si 5140/14.01.2021, pe numele ZAMFIR CLEMENTINA VIOLETA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2975/15.01.2021, atasata la dosar.

26/01/2021 Anunt individual In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.4794/13.01.2021, 4793/13.01.2021, pe numele GEAMBASU GEORGIANA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/25.01.2021, atasata la dosar

22/10/2020 Anunt incheiere  mandat CONSILIERI 2020

21/10/2020 Anunt incheiere mandat primar 2020

29/09/2020  Afisarea publica a planului parcelar si a tabelului parcelar pentru tarlaua 87

09/09/2020 Publicul este invitat saparticipe la: consultarea privind aprobarea -P.U.Z-” EXTINDERE INTRAVILAN SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA MIXTA, UNITATI AGRICOLE, UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE PENTRU AMPLASARE PARC INDUSTRIAL ECOLOGIC SI AMENAJARE DRUM ACCES

31/08/2020 Comuna Valea Calugareasca scoate la licitatie publica inchirierea dispensarului uman situat in satul Rachieri, numar cadastral 22255-Cl, pe o perioada de 60 de luni. Pretul de pornire la licitatie incepe de la 125.82 euro/ lunar.

05/06/2020 PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr . 11138 din 04/06/2020 

                      PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr . 11139 din 04/06/2020 

                      PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr . 11138 din 04/06/2020 

                      PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr . 11136 din 04/06/2020 

22/05/2020 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

28/02/2020ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

30/01/2020 ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate,  In temeiul prevederilor art. 47 al in. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.13342 si 13341 din data de 13.05.2019, pe numele IOSIF LIVIU, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2973/29.01.2020, atasata la dosar.

23/01/2020 Comuna Valea Calugareasca anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre A.P .M Prahova, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului:

08/01/2020 PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr . 3654 08/01/2020 

24/12/2019 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate Anexa nr. 14  In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:  SALMAN GABRIEL

04/11/2019 Anunt Public : COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., cu sediul ln bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, organizeaza In perioada 01.11.2019- 15.11.2019 consultari publice In vederea finalizarii Planurilor de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier In localitatile traversate de drumurile nationale care au lnregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de autovehicule, In conformitate cu prevederile legii nr .121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambient.

28/10/2019 Primăria comunei Valea Calugareasca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de asistent medical in cadrul Compartimentului asistenti medicali in cadrul unitatilor de invatamant.

18/10/2019 Anunt Privind vanzarea a 6 terenuri din domeniul privat al comunei Comunei Valea Calugareasca

17/10/2019 ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate 027 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fast emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.5885, 5886/26.01.2015,3962,3961/14.01.2019 si 22141,22143/09.10.2019, pe numele MIHAl GILBERTO, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3097/09.10.2019, atasata Ia dosar.

09/10/2019 ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate  027 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal a, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.5885, 5886/26.01.2015 si 3962, 3961/14.01.2019, pe numele MIHAl GILBERTO, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3097/09.10.2019, atasata Ia dosar.

02/10/2019 Referitor  la lucrarea “ Înființare rețea gaze naturale în satele Pantazi, Dârvari, Coslegi și Radila”, Primaria Valea Călugărească, anunță publicul că în data de 24.05.2018 a fost semnat contractul de cofinanțare cu Distrigaz Sud Rețele SRL pentru realizarea obiectivului menționat. Conform Art. 4 din contract termenul de realizare a investiției este de 36 luni de la intrarea în vigoare a acestuia. Ținand cont de Art. 8 din contractul de cofinantare“ Prezentul contract intrăînvigoare la data semnăriiactuluiadițional la Contractul de Concesiunenr 120/2005” dintre MINISTERUL ENERGIEI și DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL semnat în data de 05.08.2019.

20/09/2019 Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează examen de promovare in grad profesional pentru personalul contractual de executie: Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Valea Calugareasca, dupa cum urmeaza:

17/09/2019 Primaria comunei Valea Calugareasca, anunta publicul despre desfa~urarea procedurii de informare si  consultarea publicului privind initierea si aprobarea P.U.Z- Lotizare teren (S-11 005mp) pentru locuinte si functiuni complementare si amenajare drum de acces (Suprafata teren studiata-mp) in comuna Valea Calugareasca, sat Valea Ursoii nr. Cadastral 22657. Tarla3, parcelele A55, V56/1, L56/2, Ds9 (Nr. Cad.24168)

10/09/2019 Comuna Valea Calugareasca scoate la licitatie publica, inchirierea partial a a dispensaralui uman din satul Darvari pentru activitatea de medicina de familie.

08/08/2019 Primaria comunei Valea Calugareasca organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de: Inspector de specialitate ll – in cadrul Serviciului Contabilitate Fiscal Financiar Compartimcnt Cootabilitate- I post; Muncitor calificat – in cadntl SPGC- Compartiment muncitori -1 post;

06/06/2019 Anunt Privind vanzarea a 5 terenuri din domeniul privat al comunei Comunei Valea Calugareasca

07/05/2019 PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr .12306 07/05/2019

18/04/2019 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea m. 20712015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

08/04/2019 Anunt Concurs: Primăria Comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova organizează concurs de ocuparea pe perioadă determinată a funcției de executie temporar vacante:

19/03/2019 Informații furnizate de Comisia Europeanăși de Statele membre cu privire la conținutul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (articolul 21)
13/03/2019 PROCES-VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 7590 /13/03/2019

26/02/2019 ANUNŢ INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa somaţia nr. 1598 DIN 20/12/2013 si titlu executoriu nr. 1599 DIN 20/12/2013, pe numele BOBE VIOREL CONSTANTIN , cu domiciliul fiscal actual in PLOIEŞTI, nr. in PLOIEŞTI, STR. SLT EROU MOLDOVEANU MARIAN, NR. 12 BL.8,AP.22 , conform adresei nr. 3107 din 13/11/2018 emisa de SPCLEP Valea Calugareasca anexata in original la anexa 1.
13/02/2019 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate pentru persoanele: ATTY BAYEBA BEATRICE LAURE – MIHAI DORU ALIN – PETRE CONSTANTIN IULIAN – MIHALCEA CONSTANTIN – VASILOIU I LAURENTIU
11/02/2019 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somaţia si titlul executoriu nr.4036, 4035/15.01.2019, pe numele SALCEANU LOREDANA ALEXANDRA
11/02/2019 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somaţiile si titlurile executorii nr.4160, 4159/15.01.2019, pe numele FULGEANU LUCIA ADRIANA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3071/28.01.2019, ataşata la dosar.
06/07/2018 In temeiul prevederilor ari. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa somaţia nr. 9520 DIN 12/04/2018 si titlu executoriu nr. 9523 DIN 12/04/2018, pe numele MANOLACHE MIHAITA VALENTIN
01/03/2018 ANUNŢ INDIVIDUAL – In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa, somaţi a 5645 DIN 08/02/2018 si titlu executoriu nr.5646 DIN 08/02/2018, pe numele TUDOR ALEXANDRU

01/03/2018 ANUNŢ INDIVIDUAL – In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa.somatia 5630 DIN 07/02/2018 si titlu executoriu nr.5631 DIN 07/02/2018, pe numele PAVEL COSMIN
01/03/2018 ANUNŢ INDIVIDUAL – In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa somaţia nr. 5591 DIN 07/02/2018 si titlu executoriu nr. 5592 DIN 07/02/2018, pe numele GEANA ANDREI VALENTIN
01/03/2018 ANUNŢ INDIVIDUAL – In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa somaţia nr. 5621 DIN 07/02/2018 si titlu executoriu nr. 5623 DIN 07/02/2018, pe numele STANA DANUT
26/02/2018 Plata privind cerere atribuire pozitii de catalog preplatite SC Fabian Production SRL
19/02/2018 Primăria Comunei Valea Calugareasca, judeţul Prahova organizează concurs de ocuparea pe perioadă determinată a următoarei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante de: _ 1 post de Inspector de specialitate II – Centru de informare turistica;
02/02/2018 Anunt Individual – somaţia si titlul executoriu nr.3962, 3963/10,01.2018, pe numele GHEORGHE M ADA LINA ROXANA.
02/02/2018 Anunt Individual – somatiile si titlurile executorii nr.4160, 4161/11.01.2018, pe numele SERBAN MIRELA DANIELA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3074/22.01.2018, atasata la dosar.
10/01/2018 Anunt individual – somaţiile si titlurile executorii nr.5793,5794/11.02.2016, 17510, 17511/06.10.2017, pe numele PREDA NICOLAE NARCIS, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3104/09.10.2017, ataşata la dosar.
09/10/2017 Anunt individual – somaţiile si titlurile executorii nr.5793,5794/11.02.2016, 17510, 17511/06.10.2017, pe numele PREDA NICOLAE NARCIS, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3104/09.10.2017, ataşata la dosar.
20/09/2017 Primăria Comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova organizează conform H.G. 286/2011, modificata si completata, concurs de ocuparea pe perioadă determinată a urmatoarei funcții contractuale de executie temporar vacante de:
-1 post de Inspector de specialitate II – Centru de informare turistica;

23/08/2017 Primăria Comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova organizează conf. H.G. 286/2011, modificata si completata, concurs de ocuparea pe perioadă: determinată pentru funcția contractuala temporar vacanta de Inspector de specialitate grad professional II – in cadrul Centrului de informare turistica Valea Calugareasca – 1 post; nedeterminata pentru functia contractuala de conducere de administrator public – 1 post;
07/07/2017 Primăria Comunei Valea Calugareasca, organizează  concurs de ocuparea pe perioadă determinată pentru funcţia contractuala temporar vacanta de : – Inspector de specialitate grad professional II – in cadrul Centrului de informare turistica Valea Calugareasca – 1 post;

28/06/2017 Anunt individual – emitere somatia 6374 DIN 27/02/2017 si titlu executoriu nr.6375 DIN 27/02/2017, pe numele MARGEAN CORINA , cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3088 DIN 18/04/2017, ataşata la dosar.
15/06/2017 Anunt individual in care se comunica ca a fost emis/emisa.somatia 6374 DIN 27/02/2017 si titlu executoriu nr.6375 DIN 27/02/2017, pe numele MARGEAN CORINA , cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3088 DIN 18/04/2017, ataşata la dosar.
09/06/2017 Numar si data pubelelor ridicate pe sectoare
08/06/2017 Comuna Valea Calugareasca, organizeaza procedura de licitatie pentru vanzarea urmatoarelor terenuri 1.  Teren cu suprafata de 431 mp, domeniul privat al comunei Valea Calugareasca, sat Darvari, cu nr. cadastral 21993 situat in tarlaua 113, aflat in intravilanul localitatii. 2. Teren cu suprafata de 5000 mp, situat in intravilanul comunei Valea Calugareasca, tarlaua 78, parcela A 5839, nr. cadastral 22038, sat Arva
05/04/2017Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de :
– Inspector de specialitate II – in cadrul Serviciului Contabilitate Fiscal Financiar – Compartiment Contabilitate – 1 post conf. HG 286/2011;

15/03/2017Anunt individual in care se comunica ca a fost emis/emisa.somatia si titlu executoriu nr.3891/3892/11.01.2017, pe numele STANOIU (CISMARU) NICOLETA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3077/20.01.2017, ataşata la dosar.
24/02/2017Anunt individual in care se comunica ca a fost emis/emisa.somatia si titlu executoriu nr.4032/4033/12.01.2017, pe numele RADU NICOLETA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 3077/20.01.2017, ataşata la dosar.
17/02/2017Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de:
-1 post – funcţie contractuala de conducere de Sef serviciu – Serviciul public de gospodărire comunala;
-1 post – funcţie contractuala de execuţie de referent debutant – Compartiment cultura – sport;
– 1 post – funcţie contractuala de execuţie de guard – Compartiment guard;

16/02/2017Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs: – 1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment urbanism;
-1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment integrare europeana;

17/01/2017Lista de ramasite Persoane Juridice la data de 17.01.2017
17/01/2017Lista de ramasite Persoane Fizice la data de 17.01.2017
22/11/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs:
– 1 post functie publica, consilier clasa I, grad profesional superior – Birou cadastru agricol – Protectia mediului – Compartiment registru agricol;
– 1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment urbanism;
– 1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment integrare europeana;

09/11/2016Consultarea populatiei pentru aprobarea PUZ
12/10/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs 1 post – functie contractuala de executie de Inspector de specialitate IA – compartiment ISU
07/10/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs 2 posturi de asistent medical in cadrul Cabinetelor medicale din unitatile de invatament.
14/09/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs 1 post inspector de specialitate I – compartiment ISU.
06/09/2016Primaria comunei Valea Calugareasca scoate la concurs 1 post inspector urbanism.

Sari la conținut

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close