Anunturi – Pagina 3 – Comuna Valea Călugărească
primarie

Anunturi

22/11/2021   INFORMARE PUBLICA SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE COMUNA VALEA CALUGAREASCA

08/11/2021 ANUNT PUBLIC – lntocmirc P.U.Z: Extindere intravilan pentru modernizare drum si parcelare teren pentru amplasare cartier rezidential, spatiu verde, teren de sport si dotari edilitare ( Sstud  –  27681mp)

27/09/2021 AUTORITATEA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Refacere drum si consolidare mal prin montare palplanse imbracare taluz cu beton, pentru un sector de drum afectat de calamitati, pe strada Catunului, Comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova”

03/09/2021 Avand in vedere solicitarea dumneavoastra FN din data de 03.08.2020 si a prevederilor certificatului urbanism. nr. 156 din data de 10.07.2020, eliberat de Primaria Com.unei Valea Calugareasca, eliberam. avizul de principiu In scopul: „AMENAJARE INTERSECTII IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA”, satele Valea Mantei si Valea Poienii, judetul Prahova ( DNlB E577 km 18+380 – km19+040 si km 19+540 – km 20+038).

                       –Autorizatie de amplasare si/sau de acces in zona drumului public nr. J9D/58855/780 din 2810912020

                                         

 

09/07/2021 COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDEȚUL PRAHOVA, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de execuție funcție publică de inspector clasa I, grad profesional superior – Compartiment urbanism, astfel: • În data de 18 august 2021, ora 11,00 – 1 post inspector clasa I, grad profesional superior

09/07/2021 Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de: – Muncitor calificat – in cadrul SPGC – Compartiment muncitori – 1 post;

 CONSULTARE PUBLICĂ BUGET LOCAL 2021

20/04/2021ANUNT Primaria Comunei Valea Calugareasca organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de: – 1 post – functie contractuala de executie de guard – Compartiment guard;

12/04/2021  COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA, in conformitate cu prevederile art. 467, alin. (1), alin. (2) si alin. (8) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea postului de executie functie publica de inspector clasa I, grad profesional debutant – Serviciul contabil financiar -fiscal, Compartiment contabilitate

02/04/2021 Anunt  Privind concesionarea prin licitatie publica deschisa, a terenului in suprafata de 10.000 mp, teren din domeniul privat al Comunei Valea Calugareasca

08/03/2021 PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 8306 01/03/2021

12/02/2021- ANUNT indivudual pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

09/02/2021 –PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 6975 09/02/2021 Intrucat actul administrativ fiscal 1 ) 6156 DIN 26/01/2021 pentru d -ul BALASA DANIEL, SERBAN ADRIAN nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de comunicare previizute la art. 47 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscalii, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul PETRE IONELA CALIOPA in functie de inspector am procedat, ill conformitate cu dispozitiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscalii, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

                   PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 6973 09/02 /2021 intruciit actul adrninistrativ fiscal 1 ) 6156 DIN 26/0112021 pentru d -ul COVERGA CRISTIAN MARIAN , DUMITRACHE LUIZA LUCIANA , nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificiirile si completiirile ulterioare, subsemnatul PETRE IONELA CALIOPA in functie de inspector am procedat, in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificiirile si completiirile ulterioare, la comunicarea actului adrninistrativ fiscal prin publicitate. In acest sens s-a afisat in data de 26/01/2021 , concomitent la sediul PRIMARIA V ALEA CALUGAREASCA si pe pagina de Internet secretariat@primariavaleacalugareasca.ro, anuntul nr. 6156 din data de 26/01/2021 .

03/02/2021 ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate Model 2016 ITL 027 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.4754/13.01.2021 si 4753/13.01.2021, pe numele BRATU VASILE, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/25.01.2021, atasata la dosar. Actul administrativ fiscal poate fi consultat

01/02/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 20712015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.5133114.01.2021 si 5132/14.01.2021, pe numele MARIN MIHAELA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/25.01.2021, atasata la dosar.

26/01/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili: Nr. inregistrare 6156/26.01.2021 pentru Balasa Daniel si Serban Adrian

 26/01/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.4716/13.01.2021 si 4715/13.01.2021, pe numele MANOLE ALIN MARIUS, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/18.01.2021, atasata la dosar.

                      –ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea m. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

 26/01/2021  – ANUNT COLECTIV pentru conrnnicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea m. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili: Nr. inregistrare 6157/26.01.2021 pentru Coverga Cristian Marian si Dumitrache Luiza Luciana

26/01/2021 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.4794/13.01.2021 si 4793/13.01.2021, pe numele GEAMBASU GEORGIANA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/25.01.202 I, atasata la dosar.

26/01/2021 In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.5141/14.01.2021 si 5140/14.01.2021, pe numele ZAMFIR CLEMENTINA VIOLETA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2975/15.01.2021, atasata la dosar.

26/01/2021 Anunt individual In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emis/emise somatiile si titlurile executorii nr.4794/13.01.2021, 4793/13.01.2021, pe numele GEAMBASU GEORGIANA, cu domiciliul fiscal actual conform adresei nr. 2978/25.01.2021, atasata la dosar

Sari la conținut

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close