Anunturi – Pagina 2 – Comuna Valea Călugărească
primarie

Anunturi

15/12/2022 Publicul este invitat să participe la consultarea privind aprobarea – PUZ-„RECONFIGURARE URBANISTICĂ –prin schimbare parțială destinație teren, parcelare, modernizare și crearedrumuri, modificare indicatori urbanistici (Sstud=31932mp)

09/12/2022 MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE

08/12/2022 – Proces verbal de sintetizare a propunerilor primite in urma parcurgerii etapei pregatitoare priviod informarea si consultarea publicului cu privire la intentia de Reactualizare P.U.G si R.L.U.

29/11/2022  ANUNT COLECTARE ACTE PENTRU CADASTRU GENERAL GRATUIT

25/11/2022 –  Anunt asistenta sociala

 

 

 

 

24/11/2022 – Raportul informării publicului privind etapa inițierii Reactualizării P.U.G. și R.L.U. comuna Valea Călugărească, jud. Prahova

16/11/2022 – ANUNT PUBLIC:  S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. in calitate de prestator in cadrul contractului nr. 38179/20.07.2022 avand ca obiect „Servicii de inregistrare sistematica in Sistemul Integral de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor din UAT Valea Calugareasca” va anunta ca va demara curand colectarea documentelor de la cetateni. Acestea vor fi folosite pentru inregistrarea imobilelor in sistemul de cadastru si carte funciara in mod gratuit.

08/11/2022 – Continuăm investiţiile pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă potabilă‼️

Punem un accent deosebit pe modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă a localităţii, sens în care am depus proiecte cu finanţare europeană, dar şi programe de investiţii finanţate din bugetul local❗

 

 

 

 

O astfel de lucrare, finanțată din surse proprii este și lucrarea privind sistemul de reglare a parametrilor de furnizare în rețeaua de distribuție a apei la intrare în satul Valea Săracă❗
Lucrarea privind reabilitarea rețelei de apă este în curs de execuție și a cuprins construirea unui cămin de vane echipat corespunzător necesităților sistemului:
cămin rectangular 7 m x 3m,h=2.10 m, structură din BCA, complet echipat cu vane reglaj presiune, teu cu vană aerisire, filtru, pe rețeaua de distribuție reabilitată❗
pe rețeaua de distribuție înainte de intrarea în căminul de vane se va monta un distribuitor majorat la DN 300, cu două căi și două linii de distribuție, cu vane reglaj presiune în aval și furniturile necesare funcționării în condițiile proiectate❗
Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din Valea Călugărească rămâne una din principalele noastre priorități și vom continua investițiile până la furnizarea unui serviciu de calitate (la parametrii calitativi, cantitativi, în regim permanent) la un cost suportabil, în condiții de eficiență economică.

08/11/2022 – Astăzi au fost demarate lucrările cu privire la amenajarea unui nou parc de joacă și relaxare pentru copii în curtea grădiniței din satul Nicovani!

 

 

 

 


04/11/2022 – ‼️INFORMARE CADASTRU GENERAL GRATUIT‼️
👉Societatea prestatoare în cadrul contractului privind Serviciile de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară  GRATUIT a imobilelor din Valea Călugărească, S.C. TOTAL BUSINESS LAND SRL,  a început activitatea de colectare a actelor de proprietate și identitate, în campania de CADASTRU GENERAL GRATUIT, în satele RADILA, COSLEGI, DÂRVARI, PANTAZI, ARVA, RACHIERI, VALEA POPII, VALEA CĂLUGĂREASCĂ și VALEA URSOII‼️
🔊Până în data de 04 decembrie 2022, cetățenii satelor menționate mai sus sunt așteptați cu toate  actele de proprietate pe care le dețin, la sediul Primăriei,  departamentul Cadastru, în vederea înscrierii GRATUITE în evidențele de Cadastru și Carte Funciară❗

 

 

 

 

🔹Acte necesare pentru terenurile aflate în intravilan și/sau extravilan:
🔹Acte de identitate:
👉Buletine,
👉Certificate de deces, căsătorie, naştere
🔹Acte de proprietate:
👉Titlu de proprietate
👉Certificat de moştenitor
👉Act de partaj
👉Contract de vânzare cumpărare, Contract de donaţii, Contract de schimb
👉Contract de întreţinere şi îngrijire viageră
👉Testamente
👉Concesiuni
👉Hotărâre judecătorească
👉Sentințe civile definitive și irevocabile
👉 Expertize tehnice judecătoreşti, raport de expertiză, schițe, etc.
👉Extrase de carte funciară
👉Autorizaţii de construire, schițe
👉Alte acte notariale
🔹Precizăm că sunt necesare actele în original, iar reprezentantul firmei S.C.Total Business Land S.R.L. va face copii xerox conform cu originalul❗
❗Programul de lucru al societății prestatoare👉 8:00 – 15:00, de Luni până Vineri❗
🔸Pentru ca lucrările de cadastru general gratuit să avanseze într-un ritm alert, avem nevoie de sprijinul și colaborarea dumneavoastră cu reprezentanții societății care sunt în teren și se ocupă de  măsurătorile cadastrale.


14/10/2022 – Printr-un act normativ intrat în vigoare recent (HG714/2022), autoritățile centrale au introdus obligativitatea pentru persoanele fizice și juridice de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate. (click foto)


26/10/2022 – ANUNT DE INTENTIE: ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL – PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI

20/10/2022 – A N U N T Privind organizarea examenului pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici de executie din cadrul Primariei comunei Valea Calugareasca

19/10/2022 – Faza de avizare de la detinatorii de retele si institutiile descentralizate ale statului comuna –  Valea Călugărească – PUZ Colonie

13/10/2022 – Stimați cetățeni,
Venim în sprijinul dumneavoastră cu un dispecerat non-stop al Poliției Locale Valea Călugărească!
Apelând numărul  0786309891, vă puteți rezolva problemele (în măsura în care acestea intră în competența de soluționare a Poliției Locale)!
Începând de astăzi,13.10.2022, telefonul este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7
Prin această măsură ne dorim să fim mai aproape de dumneavoastră, să fim un real sprijin atunci când este nevoie!
Dumnezeu să binecuvânteze comuna noastră🙏
Cu dragoste si respect,
Primar Ioana Neagu

 

12/10/2022 – Proces verbal nr. 20724 din 12.10.2022

25/09/2022 – ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr. 19611 din 25.09.2022

23/09/2022 – ANUNT  PUBLIC  IN ATENTIA TUTUROR CETATENILOR: SEDINTA DE INFORMARE PUBLICA – CADASTRU GENERAL MIERCURI, 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA 11:00, Scoala Gimnaziala Rachieri

12/09/2022 – Anunț prealabil privind afișarea publică a planurilor parcelare și a tabelelor parcelare. denumire județ: Prahova. Denumire UAT: Gherghița.

08/09/2022 – ANUNT DE INTENTIE : ELABORARE PLAN URBANISMTIC ZONAL-PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI, POZELE ATASATE

05/09/2022 – Proces verbal privind procedura de comunicare prin publicitate nr 17936/05/09/2022

22/08/2022 – ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

12/08/2022 –  Proces verbal privind procedura de comunicare prin publicitate nr 16589/12/08/2022

10/08/2022 –  Anunt Privind concesionarea prin licitație publica deschisa, a terenului in suprafața de 2.500 mp , teren din domeniul privat al Comunei Valea Calugareasca

29/07/2022 – ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

06/07/2022 – ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARJI DE EMITERE A ACOROULUI DE MEDIU CLASS BETON AGREGATE S.R.L. anunta pubicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu 

04/07/2022 – Propunerile privind PUZ-ul din zona Colonie,Valea Calugareasca

10/06/2022 – Se inițiază Plan Urbanistic Zonal – zona Rachieri,Comuna Valea Călugărească

10/06/2022 –  Se inițiază Plan Urbanistic Zonal – Colonie, Comuna Valea Călugărească

10/06/2022 – ANUNT CONSULTARE PUBLICA STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII VINULUI

                         MASURI PRINCIPALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU PERIOADELE CANICULARE

31/05/2022 ANUNT PUBLIC din31.05.2022 Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “EXTINDERE INTRAVILAN (S=2043mp) PENTRU MODERNIZARE DRUM ȘI PARCELARE TEREN PENTRU AMPLASARE CARTIER REZIDENŢIAL, SPAŢIU VERDE, TEREN SPORT ŞI DOTĂRI EDILITARE(Sstud=27681mp)’’ -comuna Valea Călugărească, Sat Pantazi, NC 21188 (tarla T95, parcele Ps6221/1, Np6221/1), Ds17 (NC24005), De6220 (str. Andrei Şaguna + NC 23972)

19/05/2022 Anunt privind vanzarea prin licitatie publica directa cu strigare, a terenului in suprafata de 47 369 mp, teren din domeniul privat al Comuna Valea Calugareasca

04/05/2022 ANUNT PUBLIC  din 25.04.2022 – Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (18666 mp) DIN ZONA MIXTA ,,UNITATI AGRICOLE / UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE” IN ZONA ,,INSTITUTTII PUBLICE SI SERVICII” (Sstu d = 21641 mp)

 

13/04/2022 Primăria Comunei Valea Calugareasca organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de: – 1 post – functie contractuala de executie de ARHIVAR IA– Compartiment arhiva;

05/04/2022 Anunt privind concesionarea prin licitatie publica deschisa, a doua terenuri din domeniul privat al Comunei Valea Calugareasca *2 500mp situat in Arva, com Valea Calugareasca *2 000mp situat in Arva, com Valea Calugareasca

31/03/2022 Anunt Privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 4 7369 mp, teren din dorneniul privat al Comunei Valea Calugareasca

15/03/2022 CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC SI DE AGREMENT -PROIECT DEPUS PRIN
COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTITII

11/03/2022 Bugetul initial de venituri si cheltuieli pe anul 2022

11/03/2022 INFORMARE PRIVIND PROIECTUL DE CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CRESĂ ÎN COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

10/03/2022 – PROIECT DEPUS PRIN PROGRAMUL DERULAT DE ADMINISTRA FONDULUI PENTRU MEDIU
– SCOALA RACHIERI

– PROIECT DEPUS PRIN PROGRAMUL DERULAT DE ADMINISTRA FONDULUI PENTRU MEDIU
– SCOALA SI GRĂDINIȚĂ SATUL PANTAZI

 – PROIECT DEPUS SPRE FINANȚARE- SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
-PNI ANGHEL SALIGNY

– PROIECT DEPUS SPRE FINANȚARE- MODERNIZARE SANTURI SI CONSTRUCTII CONEXE
-PNI ANGHEL SALIGNY

09/03/2022 Scoaterea la concurs a unui post vacant, functie publica de executie, astfel: -1 post Inspector clasa I grad profesional superior- Compartiment cadastru;

09/03/2022 INFORMARE PRIVIND PROIECTUL DE ALIMENTARE CU GAZE – SATELE COSLEGI, RADILA, DÂRVARI, PANTAZI

07/03/2022 ANUNT Primaria Comunei Valea Calugareasca organizeaza concurs de ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de: – I post – functie contractuala de executie de Inspector de specialitate I- Compattiment lSU si Monitorizare Proceduri Administrative;   

07/03/2022 COMUNICAT începând cu data dc 1 martie 2022 a fost reluaţa activitatea de acordare a audienţelor la sediul Biroului Teritorial Ploieşti al instituţiei avocatul Poporului din municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nt. 2-4. intrarea II. etajul I. camera 155. judeţul Prahova 

18/01/2022    REFERAT DE APROBARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru comuna Valea Călugărească aferent anului 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025

                                  REFERAT DE APROBARE privind aprobarea listei de investiţii pentru Comuna Valea Călugărească aferentă anului 2022 şi estimări 2023-2025

                     

12/01/2022 COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA, ln conformitate cu prevederile art. 467, alin. , alin. (2) si alin. (8) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, organizeazii concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant functie publica de executie de consilier achizitii publice clasa I, grad profesional superior – Compartiment achizitii investitii, Integrare europeana, in data de 18 februarie 2022, ora 11,00;

Sari la conținut

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close